Menu

Pidetään huolta toisistamme

 
Vieraidemme ja henkilökuntamme hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Teemme kaikkemme, että hotelliemme ja ravintoloidemme turvallisuus ja hygienia ovat erityisen hyvin hoidettu. Ensisijainen tavoitteemme on, että sinulla ja henkilökunnallamme on hyvä ja turvallinen mieli. 
 
"Pidetään huolta toisistamme" on ohjelma, jolla huolehdimme sekä vieraidemme että henkilökuntamme turvallisuudesta. Ohjelma sisältää toimenpiteitä pohjautuen viranomaisohjeisiin ja -määräyksiin sekä yrityksen sisäisiä konsepti- ja hygieniaohjeita. Kannustamme niin henkilökuntaamme kuin vieraitamme jäämään kotiin pienimmänkin sairausoireen ilmettyä.
 
Hotelleissamme voi majoittua turvallisesti. Toistaiseksi suljettuna olevat hotellimme näet täältä »
 

Yleiset turvallisuus- ja hygieniakäytännöt

 • Ennen saapumista hotelliin tiedotamme vieraitamme turvallisuustoimenpiteistä verkkosivuillamme, sähköpostilla (sokoshotels.fi:n kautta varanneet) sekä hotellin sisääntulossa.
 • Tulethan meille vain terveenä.
 • Huomioithan kasvomaskin käytön voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti.
 • Jos olet tullut ulkomailta, olet ollut koronatestissä tai sinulle tulee koronavirukseen viittaavia oireita oleskelusi aikana, niin huomioithan, että sinun tulee pysyä huoneessasi ja välttää kaikkia kontakteja henkilökunnan ja muiden asiakkaiden kanssa. Ole yhteydessä vastaanottoon puhelimitse.
 • Käsidesiä on saatavilla hotellin julkisissa tiloissa. 
 • Olemme tehostaneet siivous- ja hygieniakäytäntöjä hotellin kaikissa tiloissa. Erityisesti kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, pöytien pinnat, maksupäätteet ja hissien painikkeet, puhdistetaan tehostetusti.
 • Asiakaspalvelupisteisiin olemme asentaneet läpinäkyvät pleksilasit ja henkilökunta suojautuu kasvomaskein ja visiirein voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti.
 • Muistutamme vieraitamme pitämään tarvittavat turvavälit hotellin tiloissa.
 • Suosittelemme maksukortteja käteismaksun sijaan. 

Hotellihuone

 • Siivouskäytäntöjä on tehostettu myös huoneissa. Kiinnitämme erityishuomiota kosketuspintojen, kuten ovenkahvojen, pöytäpintojen ja kaukosäädinten puhdistukseen.
 • Välttääksemme turhaa kontaktia vieraidemme ja henkilökunnan välillä sekä säästääksemme vettä ja pesuaineita teemme hotellihuoneiden välisiivouksen vain pyydettäessä.

Aamiainen ja ravintolat

Meille on tärkeää, että voit kuitenkin nauttia aamiaisesi turvallisin mielin. Noudatamme aamiaisella erityisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeita. 

 • Ravintolassa olemme sijoittaneet pöydät turvaetäisyydet huomioiden ja henkilömäärissä noudatamme viranomaisten ohjeita. 
 • Huolehdimme ravintolatilojen hygieniasta tehostetusti, muun muassa huolehtimalla käsidesien riittävyydestä asiakaspalvelupisteillä sekä pyyhkimällä pöydät ja tuolit jokaisen asiakkaan jälkeen.
 • Hyvä ruoka tekee päivästä paremman. Siksi haluamme tarjoilla maistuvaa ja hyvää oloa tuovaa ruokaa turvallisuus ja terveysviranomaisten ohjeet huomioiden.

Kokoukset

 • Kokoustiloissa olemme sijoittaneet asiakaspaikat turvaetäisyydet huomioiden riittävällä väljyydellä ja henkilömäärissä noudatamme viranomaisten ohjeita.  ​
 • Olemme tehostaneet siivous- ja hygieniakäytäntöjä myös kokoustiloissamme. Muun muassa käsidesiä ja desinfioivia käsipyyhkeitä on saatavilla jokaisesta kokoustilastamme.​
 • Asia­kas­mää­ris­täm­me riip­puen tar­joam­me ko­kous­ten vä­liai­ka­tar­joi­lut por­ras­te­tus­ti. ​
 • Buf­fet-ruo­kai­lus­sa nou­da­tam­me eri­tyi­siä tur­val­li­suus- ja hy­gie­niaoh­jei­ta.​
 • Sokos Hotelleissa voit järjestää myös hybridikokouksen tai -tapahtuman, johon voi osallistua myös etänä. Lue lisää: Hybridikokous Sokos Hotellissa - sokoshotels.fi​
 • Soitamme tilaisuuden järjestäjälle tervetuloa -puhelun ennen tapahtumaa, jotta voimme käydä yksityiskohtaiset tarpeenne läpi vielä tarkemmin. ​
 • Voidaksemme järjestää mahdollisimman onnistuneen tilaisuuden kaikille​:
  • Ker­rot­han meil­le ti­lai­suu­ten­ne ta­voit­tees­ta ja toi­veis­ta. Yh­des­sä löy­däm­me par­haan to­teu­tuk­sen teil­le. ​
  • Va­raat­han riit­tä­vän ison tilan ti­lai­suu­den mak­si­mi­hen­ki­lö­mää­rän mu­kaan. ​
  • Pi­dät­hän mei­dät ajan ta­sal­la muu­tok­sis­ta hen­ki­lö­mää­räs­sä ja ai­ka­tau­luis­sa. ​
  • Pi­dät­hän hal­lus­sa­si ti­lai­suu­te­si osal­lis­tu­jien nimet ja yh­teys­tie­dot mah­dol­lis­ta myö­hem­piä yh­tey­den­ot­to­tar­pei­ta var­ten.​
  • Muis­tu­tat­han ko­kouk­sen osal­lis­tu­jia jää­mään ko­tiin, mi­kä­li heil­lä on lie­viä­kin sai­rau­den oi­rei­ta. ​
  • Muis­tu­tat­han ko­kouk­sen osal­lis­tu­jia huo­leh­ti­maan kä­si­hy­gie­nias­ta, käyttämään kasvomaskia ja kun­nioit­ta­maan tur­va­vä­le­jä ti­lai­suu­den ai­ka­na. ​
 • Tur­val­li­siin koh­taa­mi­siin tar­vi­taan meitä kaik­kia. Nou­dat­ta­mal­la yh­tei­siä oh­jei­ta, kaik­ki voi­vat naut­tia ti­lai­suuk­sis­ta rau­hal­li­sin mie­lin. Pi­de­tään huol­ta toi­sis­tam­me!​
 • Viranomaiset ovat usealla alueella kehottaneet suomalaisia rajaamaan tai välttämään kokonaan yksityistilaisuuksia. Sallitteko te yksityistilaisuuksien järjestämisen tiloissanne? 

- Kaikissa ravintoloissamme ja hotelleissamme noudatetaan tehostettua hygieniaa ja turvallista asiointia edistäviä ratkaisuja. Kabinettien ja kokoustilojen istumapaikat sijoitellaan riittävillä turvaväleillä tai osa niistä poistetaan käytöstä. Henkilökuntamme käyttää alueellisesti voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti aina visiiriä tai maskia, ja opastamme myös asiakkaitamme sekä tilaisuuksien järjestäjiä turvallisesta asioinnista korona-aikana. Toivomme sinun huomioivan alueellisen maskisuosituksen asioidessasi meillä.
Koronaepidemiatilanne sekä koronaa koskevat rajoitukset ja suositukset vaihtelevat Suomessa alueittain. Yksityistilaisuuksia koskevat ohjeet on annettu tilaisuuksien järjestäjille, ei tiloja tarjoaville ravintoloille, joita koskee ravintolatoimintaa koskeva sääntely. Viime kädessä tilaisuuksien järjestäjien on arvioitava, mitä tilaisuuksia alueella voi ja kannattaa järjestää. Meidän tehtävänämme on yhdessä tilaisuuden järjestäjän kanssa huolehtia, että oli tilaisuus mikä hyvänsä, se voidaan toteuttaa turvallisesti ja alueelliset viranomaisohjeet huomioiden tiloissamme.

Esteettömyys

Esteettömiä huoneita löytyy kaikista Sokos Hotelleista, joiden rakentamisajankohtana esteettömien huoneiden määritykset ovat olleet käytettävissä. 

Vastuullisuus Sokos Hotelleissa

S-ryhmän yhteinen vastuullisuusohjelma näkyy myös Sokos Hotelleissa. Sokos Hotels -ketju onkin jo kahdeksana vuonna peräkkäin valittu Suomen vastuullisimmaksi hotelliketjuksi. Iso kiitos siitä kuuluu niin henkilökunnalle kuin asiakkaillemmekin. Kaikki Sokos Hotellit noudattavat Green Key -ympäristöohjelmaa.

Suomen luotetuin hotelliketju

Sokos Hotels -ketju on valittu Reader's Digestin Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi hotelliketjuksi jo 10 kertaa. 

Esteettömyys

Esteettömiä huoneita löytyy kaikista Sokos Hotelleista, joiden rakentamisajankohtana esteettömien huoneiden määritykset ovat olleet käytettävissä. 

Vastuullisuus Sokos Hotelleissa

S-ryhmän yhteinen vastuullisuusohjelma näkyy myös Sokos Hotelleissa. Sokos Hotels -ketju onkin jo kahdeksana vuonna peräkkäin valittu Suomen vastuullisimmaksi hotelliketjuksi. Iso kiitos siitä kuuluu niin henkilökunnalle kuin asiakkaillemmekin. Kaikki Sokos Hotellit noudattavat Green Key -ympäristöohjelmaa.

Suomen luotetuin hotelliketju

Sokos Hotels -ketju on valittu Reader's Digestin Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi hotelliketjuksi jo 10 kertaa.