Sokos Hotels Pidetään huolta toisistamme vastuullisuus

Pidetään huolta toisistamme

 
Vieraidemme ja henkilökuntamme hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Teemme kaikkemme, että hotelliemme ja ravintoloidemme turvallisuus ja hygienia ovat erityisen hyvin hoidettu. Ensisijainen tavoitteemme on, että sinulla ja henkilökunnallamme on hyvä ja turvallinen mieli.

"Pidetään huolta toisistamme" on ohjelma, jolla huolehdimme sekä vieraidemme että henkilökuntamme turvallisuudesta. Ohjelma sisältää toimenpiteitä pohjautuen viranomaisohjeisiin ja -määräyksiin sekä yrityksen sisäisiä ohjeita. Kannustamme niin henkilökuntaamme kuin vieraitamme jäämään kotiin pienimmänkin sairausoireen ilmettyä.
 
Hotelleissamme voi majoittua turvallisesti. Toistaiseksi suljettuna olevat hotellimme näet täältä »
 

Yleiset turvallisuus- ja hygieniakäytännöt

 • Tulethan meille vain terveenä.
 • Huomioithan mahdollisen paikallisen kasvomaskisuosituksen.
 • Käsidesiä on saatavilla hotellin julkisissa tiloissa.
 • Suosittelemme pitämään riittävät turvavälit hotellin tiloissa.
 • Suosittelemme maksukortteja käteismaksun sijaan.

Hotellihuone

 • Kiinnitämme erityishuomiota kosketuspintojen, kuten ovenkahvojen, pöytäpintojen ja kaukosäädinten puhdistukseen. 
 • Välttääksemme turhaa kontaktia vieraidemme ja henkilökunnan välillä sekä säästääksemme vettä ja pesuaineita teemme hotellihuoneiden välisiivouksen vain pyydettäessä.

Aamiainen ja ravintolat

Meille on tärkeää, että voit kuitenkin nauttia aamiaisesi turvallisin mielin. 

 • Ravintolassa noudatamme viranomaisten ohjeita henkilömääristä.
 • Asiakasmäärästä riippuen tarjoamme aamiaista porrastetusti.
 • Käsidesiä on saatavilla ravintolatiloissamme.
 • Hyvä ruoka tekee päivästä paremman. Siksi haluamme tarjoilla maistuvaa ja hyvää oloa tuovaa ruokaa turvallisuus ja terveysviranomaisten ohjeet huomioiden.

Kokoukset

 • Kokoustiloissa noudatamme viranomaisten ohjeita henkilömäärästä.
 • Käsidesiä on tarjolla kokoustilojemme yhteydessä.
 • Asia­kas­mää­ris­täm­me riip­puen tar­joam­me ko­kous­ten vä­liai­ka­tar­joi­lut por­ras­te­tus­ti. ​
 • Sokos Hotelleissa voit järjestää myös hybridikokouksen tai -tapahtuman, johon voi osallistua myös etänä. Lue lisää: Hybridikokous Sokos Hotellissa - sokoshotels.fi​
 • Soitamme tilaisuuden järjestäjälle tervetuloa -puhelun ennen tapahtumaa, jotta voimme käydä yksityiskohtaiset tarpeenne läpi vielä tarkemmin. ​
 • Voidaksemme järjestää mahdollisimman onnistuneen tilaisuuden kaikille​:
  • Ker­rot­han meil­le ti­lai­suu­ten­ne ta­voit­tees­ta ja toi­veis­ta. Yh­des­sä löy­däm­me par­haan to­teu­tuk­sen teil­le. ​
  • Va­raat­han riit­tä­vän ison tilan ti­lai­suu­den mak­si­mi­hen­ki­lö­mää­rän mu­kaan. ​
  • Pi­dät­hän mei­dät ajan ta­sal­la muu­tok­sis­ta hen­ki­lö­mää­räs­sä ja ai­ka­tau­luis­sa. ​
  • Pi­dät­hän hal­lus­sa­si ti­lai­suu­te­si osal­lis­tu­jien nimet ja yh­teys­tie­dot mah­dol­lis­ta myö­hem­piä yh­tey­den­ot­to­tar­pei­ta var­ten.​
  • Muis­tu­tat­han ko­kouk­sen osal­lis­tu­jia jää­mään ko­tiin, mi­kä­li heil­lä on lie­viä­kin sai­rau­den oi­rei­ta. ​
  • Muis­tu­tat­han ko­kouk­sen osal­lis­tu­jia huo­leh­ti­maan kä­si­hy­gie­nias­ta. ​
 • Tur­val­li­siin koh­taa­mi­siin tar­vi­taan meitä kaik­kia. Nou­dat­ta­mal­la yh­tei­siä oh­jei­ta, kaik­ki voi­vat naut­tia ti­lai­suuk­sis­ta rau­hal­li­sin mie­lin. Pi­de­tään huol­ta toi­sis­tam­me!​

Esteettömyys

Esteettömiä huoneita löytyy kaikista Sokos Hotelleista, joiden rakentamisajankohtana esteettömien huoneiden määritykset ovat olleet käytettävissä. 

Vastuullisuus Sokos Hotelleissa

S-ryhmän yhteinen vastuullisuusohjelma näkyy myös Sokos Hotelleissa. Sokos Hotels -ketju onkin jo kahdeksana vuonna peräkkäin valittu Suomen vastuullisimmaksi hotelliketjuksi. Iso kiitos siitä kuuluu niin henkilökunnalle kuin asiakkaillemmekin. Kaikki Sokos Hotellit noudattavat Green Key -ympäristöohjelmaa.

Suomen luotetuin hotelliketju

Sokos Hotels -ketju on valittu Reader's Digestin Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi hotelliketjuksi jo 11 kertaa. 

Esteettömyys

Esteettömiä huoneita löytyy kaikista Sokos Hotelleista, joiden rakentamisajankohtana esteettömien huoneiden määritykset ovat olleet käytettävissä. 

Vastuullisuus Sokos Hotelleissa

S-ryhmän yhteinen vastuullisuusohjelma näkyy myös Sokos Hotelleissa. Sokos Hotels -ketju onkin jo kahdeksana vuonna peräkkäin valittu Suomen vastuullisimmaksi hotelliketjuksi. Iso kiitos siitä kuuluu niin henkilökunnalle kuin asiakkaillemmekin. Kaikki Sokos Hotellit noudattavat Green Key -ympäristöohjelmaa.

Suomen luotetuin hotelliketju

Sokos Hotels -ketju on valittu Reader's Digestin Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi hotelliketjuksi jo 11 kertaa.