Rekisteriseloste yritysasiakkaat

Rekisteriseloste yritysasiakkaat

 Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

25.03.2013

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Päivitetty: 1.3.2013


1. Rekisterinpitäjä
Nimi: SOK ja Sokos Hotels ja Suomen Radisson Blu -ketjuihin kulloinkin kuuluvat hotellit

Yhteystiedot: SOK Liiketoiminta, PL 1, 00088 S-RYHMÄ

Puh. 010 76 8011 (SOK vaihde)

 

2. Yhteyshenkilö

Saara Jokiniemi

Yhteystiedot: SOK Liiketoiminta, PL 1, 00088 S-RYHMÄ

Puh. 010 76 8011 (SOK vaihde)

Sähköposti: voittocrm@sok.fi
 

3. Rekisterin nimi
S-ryhmän hotellien yritysasiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

(rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka käyttävät rekisterinpitäjän majoitus- ja ravitsemispalveluita työtehtäviinsä liittyen tai hoitavat yrityksen majoittumiseen, ruokailuun ja kokouspalveluihin liittyviä varaus- ja muita tehtäviä (jäljempänä asiakas).

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, rekisterinpitäjän tavaroiden ja palvelujen markkinointi sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.
 

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot: asiakkaan nimi ja yhteystiedot, työnantajayrityksen nimi, Y-tunnus, yhteystiedot ja taustatiedot, tietoa asiakkaan ja rekisterinpitäjän välillä tehdyistä tarjouksista ja sopimuksista sekä muista mahdollisista toimenpiteistä, tietoa asiakasyrityksen rekisterinpitäjän palvelujen käytöstä, tietoa asiakkaan roolista yrityksessään sekä hänen kiinnostuksen kohteistaan ja asiakaspalautetiedot.
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan luovuttamat tiedot (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta) ja asiakkaan haluamien palveluiden varauksiin ja ostoihin liittyvät tapahtumat (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdat).

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös ulkopuolisen osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.
 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti SOK:n ja Sokos Hotels tai Radisson Blu Hotels -ketjuun kuuluvien hotellien yritysasiakkaiden asiakas- ja markkinointirekistereihin.

Asiakkaan henkilötietoja luovutetaan ja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun asiakkaan pyytämän majoitus- tai muun palvelun toteuttaminen edellyttää sitä.

8. Rekisterin suojaus
A. Manuaalinen aineisto

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään SOK:n toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

B. Sähköisesti talletetut tiedot

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä S-ryhmän hotelliketjujen ja S-Card-palvelujen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedot sijaitsevat S-ryhmän suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

 

HENKILÖTIETOLAIN 24 §:N MUKAINEN INFORMAATIO ASIAKKAILLE


Tarkastusoikeus
S-ryhmän hotellien yritysasiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävillä SOK:n toimitiloissa osoitteessa PL 1, 00088 S-RYHMÄ (Käyntiosoite: Fleminginkatu 34, 00510 HELSINKI).

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Saara Jokiniemi, SOK Liiketoiminta, PL 1, 00088 S-RYHMÄ.

Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.
 

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai puhelimitse rekisterin ylläpitäjälle.

Sokos Hotels ja Radisson Blu -hotelliketjuihin kuuluvat hotellit
Tiedot Sokos Hotels ja Radisson Blu Hotels -ketjuihin kulloinkin kuuluvista hotelleista on saatavissa soittamalla numeroon 020 1234 600 (Sokos Hotels) tai 020 1234 700 (Radisson Blu Hotels) sekä Sokos Hotels -ketjun kotisivulta osoitteesta www.sokoshotels.fi ja Radisson Blu Hotels -ketjun kotisivulta osoitteesta www.radissonblu.fi.