Rekisteriseloste Sporttiklubi

Rekisteriseloste Sporttiklubi

 Sporttiklubi

Rekisteriseloste Sporttiklubi

25.03.2013

Kuluttaja-asiakkaan rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Päivitetty: 30.1.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

SOK ja Sokos Hotels sekä Suomen Radisson Blu Hotels -ketjuihin kulloinkin kuuluvat hotellit ja ravintolat

 

Yhteystiedot

SOK Matkailukaupan ketjuohjaus

PL1

00088 S-RYHMÄ

p. 010 76 8011

 

2. Yhteyshenkilö

Timo Hakala

 

Yhteystiedot

SOK Matkailukaupan ketjuohjaus

PL1

00088 S-RYHMÄ

p. 010 7682723

 

3. Rekisterin nimi

SOK:n ja Sokos Hotels sekä Radisson Blu Hotels -ketjujen Sporttiklubiin kuuluvien hotellien ja ravintoloiden kuluttaja-asiakkaita koskeva asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

(rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka käyttävät rekisterinpitäjän majoitus- ja ravitsemispalveluita työ- tai harrastetehtäviinsä liittyen sekä urheiluseurojen ja -joukkueiden yhteyshenkilöitä, jotka hoitavat urheiluseuran tai -joukkueen majoittumiseen, ruokailuun ja kokouspalveluihin liittyviä varaus- ja muita tehtäviä (jäljempänä asiakas).

 

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

- varausten hoitaminen

- maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

- rekisterinpitäjän tavaroiden ja palvelujen markkinointi

- rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen

- asiakkaiden ruokailuun liittyvien pöytävarausten tekeminen ja kokoustilojen varaaminen

- asiakkaiden kiinnostustietojen sekä majoittautumiseen ja ruokailuun liittyvien valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen

- kanta-asiakasohjelman mukaisten toimintojen ja etujen rekisteröinti

- kanta-asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen sekä tarjonnan kohdistaminen ja

- kanta-asiakasohjelmaan kuuluvien yhteistyöyritysten antamien etujen rekisteröinti.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 8 kohtaan.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

- asiakastiedot: urheiluseuran tai -joukkueen yhteyshenkilöistä nimi, asiakasnumero, yhteystiedot (esim. puhelimen ja matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten,

- urheiluseuran tai -joukkueen virallinen nimi ja yhteystiedot

- asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot, asiakaskompensaatio

- varaustiedot (esim. tiedot aiemmin tehdyistä varauksista ja tulevista varauksista)

- palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö-, osto- ja peruutustiedot ja tieto, mistä hotellista tai ravintolasta asiakas on ostanut palvelun

- asiakkaan toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot: esim. huoneen tai pöydän savuttomuus, huoneen tasotiedot ja tiedot hänen haluamistaan palveluista

- tieto työnantajasta ja rekisterinpitäjän palvelusten käytöstä sekä asiakkuuden alkamisesta ja päättymisestä

- asiakkaan pöytävaraustiedot sekä tiedot hänen käyttämistään palveluista ja niiden rahallinen arvo

- asiakkaan harrastus- ja kiinnostustiedot

- lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot

- tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yritysten kanta-asiakas- ja vastaaviin järjestelmiin sekä järjestelmään kuuluvan edun saamiseksi tarpeelliset tiedot

- kanta-asiakaskorttitiedot (esim. kortin numero ja voimassaoloaika)

- tiedot rekisterinpitäjän palvelujen käytöstä korttikohtaisesti (esim. yöpymiset ja ostot)

- kanta-asiakkaan ansaitsemat edut

- muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi).

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta) ja hänen haluamiinsa palveluiden varauksiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdat).

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti SOK:n asiakasomistajapalveluiden bonusjärjestelmään sekä rekisterinpitäjän kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille.

Asiakkaan henkilötietoja luovutetaan ja siirretään myös Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun asiakkaan pyytämän majoitus- tai muun palvelun toteuttaminen edellyttää sitä. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen perustuvat asiakkaan suostumukseen ja toimeksiantoon (henkilötietolain 23 §:n 1 ja 2 kohta).

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti SOK:n ja Sokos Hotels ja Radisson Blu Hotels -ketjuihin kuuluvien hotellien ja ravintoloiden yhteisöhenkilöasiakkaiden markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiallinen yhteys on katkennut eikä ole muutakaan lain mukaista perustetta henkilötietojen käsittelylle SOK:n ja Sokos Hotels ja Radisson Blu Hotels -ketjuihin kuuluvien hotellien ja ravintoloiden yrityshenkilöasiakkaita koskevassa rekisterissä.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään SOK:n ja kunkin Sokos Hotels ja Radisson Blu Hotels –ketjuihin kuuluvan hotellin toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä SOK:n ja Sokos Hotels ja Radisson Blu Hotels –ketjuihin kuuluvien hotellien palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedot sijaitsevat ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimella, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

 

HENKILÖTIETOLAIN 24 §:N MUKAINEN INFORMAATIO REKISTERÖIDYLLE

 

Rekisteriseloste

SOK:n ja Sokos Hotels sekä Radisson Blu Hotels –ketjuihin kuuluvien hotellien yhteisöhenkilöasiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on saatavilla SOK:n toimitiloissa osoitteessa Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki ja kotisivulla www.sokoshotels.fi/sporttiklubi.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat yhteisöhenkilöasiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö SOK:lle yllä mainitulla osoitteella. Asiakas voi myös käydä SOK:ssa henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. SOK toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on käynyt henkilökohtaisesti SOK:ssa tai kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut SOK:lle tai Sokos Hotels tai Radisson Blu Hotels –ketjuihin kuuluvalle hotellille. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää SOK:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti SOK:lle osoitteella PL 1, 00088 S-RYHMÄ tai soittamalla numeroon 020 1234 600.

 

Sokos Hotels ja Radisson Blu Hotels -hotelliketjuihin kuuluvat hotellit

Tiedot Sokos Hotels ja Radisson Blu Hotels -ketjuihin kulloinkin kuuluvista hotelleista ja ravintoloista on saatavissa soittamalla numeroon 020 1234 600 (Sokos Hotels) tai 020 1234 700 (Radisson Blu Hotels) ja Sokos Hotels -ketjun kotisivulta osoitteesta www.sokoshotels.fi sekä Radisson Blu Hotels -ketjun kotisivulta osoitteesta www.radissonblu.fi.