Rekisteriseloste S-Card

Rekisteriseloste S-Card

 S-Card

Rekisteriseloste S-Card

25.03.2013

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Päivitetty: 1.3.2013

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

SOK Matkailukaupan ketjuohjaus

 

Yhteystiedot

SOK Matkailukaupan ketjuohjaus

PL 1

00088 S-RYHMÄ

puh. 010 76 82777

 

2. Yhteyshenkilö

Sirpa Ojala

 

Yhteystiedot

SOK Matkailukaupan ketjuohjaus

PL 1

00088 S-RYHMÄ

puh. 010 76 82777

 

3. Rekisterin nimi

S-Card-kanta-asiakasohjelman asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

(rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

-asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

-varausten hoitaminen

-maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

-rekisterinpitäjän tavaroiden ja palvelujen markkinointi

-rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen

-asiakkaiden ruokailuun liittyvien pöytävarausten tekeminen ja kokoustilojen varaaminen

-asiakkaiden kiinnostustietojen sekä majoittautumiseen ja ruokailuun liittyvien valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen

-kanta-asiakasohjelman mukaisten toimintojen ja etujen rekisteröinti

-kanta-asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen sekä tarjonnan kohdistaminen

-kanta-asiakasohjelmaan kuuluvien yhteistyöyritysten etujen rekisteröinti.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

 

-asiakastiedot: nimi, syntymäaika, kortinnumero, yhteystiedot (esim. puhelimen ja matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten, kielikoodi, sukupuoli, kansalaisuus, laskutusyhteystiedot

-varaustiedot (esim. tiedot aiemmin tehdyistä varauksista ja tulevista varauksista)

-palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö-, osto- ja peruutustiedot ja tieto, mistä hotellista tai ravintolasta asiakas on ostanut palvelun

-asiakkaan toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot: esim. huoneen tai pöydän savuttomuus, huoneen tasotiedot ja tiedot hänen haluamistaan palveluista

-asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot

-asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin

-lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot

-tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yritysten kanta-asiakas- ja vastaaviin järjestelmiin sekä järjestelmään kuuluvan edun saamiseksi tarpeelliset tiedot

kanta-asiakaskorttitiedot (esim. kortin numero ja voimassaoloaika)

-tiedot rekisterinpitäjän palvelujen käytöstä korttikohtaisesti (esim. yöpymiset ja ostot)

-kanta-asiakkaan ansaitsemat pisteet ja maksetut pisteet

-muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi)

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta) ja hänen haluamiinsa palveluiden varauksiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdat).

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti rekisterinpitäjän kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille S-Card-kanta-asiakasohjelman mukaisten palveluiden tuottamista varten. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

 

Asiakkaan henkilötietoja luovutetaan ja siirretään myös Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun asiakkaan pyytämän majoitus- tai muun palvelun toteuttaminen edellyttää sitä. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen perustuvat asiakkaan suostumukseen ja toimeksiantoon.

 

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti SOK:n ja S-Card-palveluiden markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiallinen yhteys on katkennut.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään SOK:n toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

B. Sähköisesti talletetut tiedot

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä S-ryhmän hotelliketjujen ja S-Card-palvelujen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedot sijaitsevat S-ryhmän suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

 

HENKILÖTIETOLAIN 24 §:N MUKAINEN INFORMAATIO ASIAKKAILLE

 

Rekisteriseloste

S-Card-kanta-ohjelman asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä S-Card-kanta-asiakasohjelman kotisivulla www.sokoshotels.fi/scard.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö S-Card Asiakaspalveluun yllä mainitulla osoitteella. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. S-Card Asiakaspalvelu toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut S-Card Asiakaspalveluun.

 

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää S-Card Asiakaspalveluun virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti S-Card-palveluihin osoitteella S-Card Asiakaspalvelu, PL 67, 00088 S-RYHMÄ tai soittamalla numeroon 010 768 2777