Palvelu

Palvelu

LUONTOKOHTEET

Lahden seudun kaunis luonto Salpausselän maisemissa tarjoaa upeita retkeilykohteita. Tässä suosikkejamme:

  • Salpausselän ulkoilureitit – Monipuolisia valaistuja lenkkeily- ja hiihtoreittejä lähellä keskustaa, lähtö Lahden urheilukeskuksesta.
  • Tiirismaan kierros, Hollola – Vaihtelevassa maastossa kulkeva reitti, jonka varrelta löytyy mielenkiintoisia luontokohteita, kuten Pirunpesän kalliohalkeama.
  • Järvien kierros, Hollola – Kolmen Tiilijärven ympäri kiertävä reitti rauhallisessa ympäristössä.
  • Koivukuja – Mukkulan kartanonpuiston ja Merrasjärven yhdistävä luontopolku.
  • Lehmusreitti – Keskustan puistopolku kulkee erilaisissa metsissä.
  • Lapakisto – Luonnonpiirteidensä vuoksi monipuolinen ja merkityksellinen luonnonsuojelualue, jossa on viisi maastoon merkittyä reittiä.
  • Linnaistensuo – Suojeltu suoalue, jossa suon läpi kuljetaan pitkospuita pitkin.
  • Tak­ku­lan lenk­kei­ly- ja luon­to­po­lut – Met­säs­sä kul­kee hy­vä­kun­toi­nen va­lais­tu ul­koi­lu­reit­ti, joka alkaa Mer­ras­jär­ven ui­ma­ran­nan lä­hel­tä. Rei­til­tä on yh­teys Tak­ku­laan, Ky­tö­lään, Hol­maan, Mer­ras­jär­ven ym­pä­ri kier­tä­väl­le po­lul­le sekä luon­non­suo­je­lua­lu­een luon­to­po­lul­le. Kun­to­liik­ku­jil­le ul­koi­lu­reit­ti sopii pa­rem­min kuin luon­to­pol­ku.

Tutustu Lahden seudun luontokohteisiin tästä.

puhelin
Soita