Menu

Vastuullisuus

Visit Finland on myöntänyt Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneelle Sustainable Travel Finland -merkin. Tunnustuksen saaneet yritykset täyttävät matkailua edistävän Visit Finlandin luoman kriteeristön, joka huomioi niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisenkin kestävyyden. Seurahuone on ensimmäinen Lahden seudulla Sustainable Travel Finland -merkin saanut toimija.

Jatkamme yhä arvokasta työtämme kestävän matkailun hyväksi. Meille Seurahuoneella vastuullinen toiminta ei tarkoita katteettomia lupauksia, vaan vastuullisteot lunastetaan ja tehdään näkyväksi arjessa – esimerkiksi seuraavin tavoin:

 • Sustainable Travel Finland -tunnustuksen lisäksi Seurahuoneella on Green Key -sertifikaatti, jonka toteutumista ulkopuoliset arvioijat seuraavat vuosittain. Green Key on kan­sain­vä­li­nen ym­pä­ris­tö­merk­ki, joka edis­tää kes­tä­vää mat­kai­lua. Va­lit­se­mal­la ym­pä­ris­tö­ser­ti­fioi­dun ho­tel­lin on mat­kus­ta­jal­la en­tis­tä pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det tehdä ym­pä­ris­tön kan­nal­ta kes­tä­viä va­lin­to­ja sekä pie­nen­tää omaa hii­li­ja­lan­jäl­ke­ään.
 • Seurahuoneen lämmitys-, vesi- ja energiankulutusta seurataan tarkasti. Lisäksi hotellin tiloissa on liiketunnistimella ohjatut valot ja LED-valaistus.
 • Hotellissa on vähennetty runsaasti juomapillien käyttöä. Käytössä olevat pillit ovat ekologisia. Py­rim­me sii­hen, että kaik­ki käyt­tö­ta­va­ram­me on ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­tä pe­suai­neis­ta mais­si­pil­lei­hin ja ho­tel­li­lain vaa­ti­miin ma­joi­tus­kort­tei­hin.
 • Seurahuoneella ei valmisteta ruokaa uhanalaisiksi luokitelluista kalalajeista. Naudanlihan käyttöä on vähennetty huomattavasti, ja ruokalistoihin sekä muihin tarjoiluihin on lisätty kasvisruokavaihtoehto.
 • Veden virtaamaa ja kulutusta seurataan säännöllisesti. Kaikki hotellin jätevedet puhdistetaan, ja Seurahuoneen katolla on aurinkokeräimet, jotka lämmittävät osan käyttövedestä.
 • Varmistamme, että ruokahävikkiä syntyy mahdollisimman vähän. Ruokahävikin vähentämiseksi suunnittelemme kaikki tarjoilut tarkasti, ettei tule tilattua ylimääräistä. Suunnittelemme kokoustarjoilut siten, että ylijääneitä tuotteita voidaan hyödyntää. Olemme myös mukana ResQ Clubin toiminnassa.
 • Suosimme tarjoiluissa kausituotteita, luomutuotteita ja vastuullisuusmerkittyjä tuotteita: suunnittelemme tarjoilut sesonkiajattelun mukaisesti.
 • Suosimme paikallista. Teemme tiivistä yhteistyötä lähituottajien kanssa ja tilaamme mahdollisuuksien mukaan tarjoiluihin paikallisia tai mahdollisimman lähellä tuotettuja raaka-aineita. Aamiaisellamme pääsee nauttimaan monista lähiseudun herkuista. Esimerkiksi nakit ja naudan lavasta valmistettu suolaliha tulevat orimattilalaiselta Maatila-Liha Meroselta. Pöydistä löytyy myös mm. heinolalaisen Pekan Leivän tuoreita sämpylöitä, Vääksyn Myllyn hiutaleista valmistettua kaurapuuroa, Vääksyn Viipurilaisen Puhtikaura-kaurapuuteria, hämeenkoskelaisen Tuloiselan marjatilan marjoja ja Fazerin Lahden tehtaan tuotteita.
 • Jaamme vain tarpeellisia materiaaleja. Esimerkiksi kokoustilaisuuksissa emme jaa automaattisesti jokaiselle lehtiötä sekä kyniä, vaan toivomme jokaisen ottavan ne vain tarpeeseen. Paperittomuus on päivän sana, ja turhaa tulostamista vältetään. Esimerkiksi Seurahuoneen Trattoria-ravintolan keittiöön ei tulosteta tilausmääräyksiä, vaan ne lähetetään sähköpostilla kokeille, jotka katsovat tilaukset tabletilta.
 • Suosimme kierrätysmateriaaleja. Kotimainen yritys Woodio on tehnyt suurimman osan Loft Housen ekologisista kylpyhuonekalusteista. Woodio on designorientoitunut materiaaliteknologiayritys, jonka tuotteiden hiilijalanjälki on verrattain pieni. Woodion kaikki tuotteet voi hävittää energiajätteenä niiden tultua elinkaarensa päähän. Myös uusin tulokkaamme, ravintola Kuja Street Food Lahti, on täysin kierrätyskalustein sisustettu.
 • Pidämme me­hi­läis­pe­sää ka­tol­lam­me ke­säi­sin. Tällä edis­te­tään kau­pun­gin kuk­kien pö­lyt­tä­mis­tä. Seu­ra­huo­neen hu­na­jaa on saa­ta­vil­la aa­miai­sel­la se­son­gin mu­kaan ja pur­keis­sa vas­taa­no­tos­sa.

Myös Lahden Seurahuoneen henkilöstö on keskeisessä roolissa hotellimme vastuullisuustyössä. Hotellissamme kiinnitetään monin eri tavoin huomiota kestävään kehitykseen, ja jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus kantaa kortensa kekoon omalla toiminnallaan. Henkilöstön osallistaminen hotellimme vastuullisuusohjelmaan on yksi avainasioista. He jakavat oppejaan ja vinkkejään toisilleen esimerkiksi kierrätyksestä ja lajittelusta "sisäisessä somessamme".

Lahden Seurahuoneen tulevaisuuden tavoitteita ovat muun muassa ruokahävikin merkittävä vähentäminen, lajittelun tehostaminen, hiilijalanjäljen pienentäminen ja työtyytyväisyyden säilyttäminen korkealla tasolla.

Jokainen, joka työskentelee tai vierailee Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneella, on vastuussa ympäristöstään ja kestävän kehityksen edistämisestä. Auta meitä sääs­tä­mään luon­non­va­ro­jam­me sam­mut­ta­mal­la valot, kun et ole huo­nees­sa ja käyt­tä­mäl­lä vettä koh­tuul­li­ses­ti. Huo­nees­ta löy­dät oh­jeet, jos ha­luat vält­tää pyyh­kei­den päi­vit­täis­tä pesua ja näin ve­den­käyt­töä. Myös rap­pus­ten käyt­tö his­sin si­jaan edis­tää kun­toa ja te­hos­taa ai­neen­vaih­dun­taa – sekä säh­köä­kin sääs­tyy. Yhdessä olemme enemmän.

Lue lisää Green Key -ym­pä­ris­tö­mer­kis­tä >>

Lue lisää Sustainable Travel Finland –sertifikaatista >>

Olem­me osa S-ryh­mää ja sitä kaut­ta pää­mää­rä­näm­me on myös Hii­li­ne­ga­tii­vi­suus 2025. Täältä voit lukea lisää kun­nian­hi­moi­sis­ta ta­voit­teis­tam­me:

S-ryh­mäs­tä hii­li­ne­ga­tii­vi­nen vuon­na 2025

puhelin
Soita 020 1234 654 hinnat 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min
location
Aleksanterinkatu 14 15110, Lahti
location
Aleksanterinkatu 14
15110, Lahti
directions
parking