Menu

Ajo-ohje

Ajo-ohje

Län­nes­tä Tam­pe­reen sun­nas­ta:

Kään­ny Ran­ta­väy­läl­tä va­sem­mal­le kes­kus­taan. Aja suo­raan Han­ni­kai­sen­ka­tua eteen­päin n. ki­lo­met­ri. Aja Original Sokos Hotel Alexandran ohi ja kään­ny seuraavasta risteyksestä vasemmalle Väinönka­dul­le. Ajo py­sä­köin­tia­lu­eel­le Väinönkadulta, kään­ny Synlabin jäl­keen vasemmalle. Jatka sisäpihaa eteenpäin, Alexandran pysäköintialueet löytyvät vasemmalta.

 Idäs­tä ja ete­läs­tä Vaa­ja­kos­ken suun­nas­ta:

Kään­ny Vaa­ja­kos­kel­ta lii­ken­neym­py­räs­tä moot­to­ri­tiel­le. Aja moot­to­ri­tien pää­hän ja kään­ny va­sem­mal­le kes­kus­taan (va­sen­ta kais­taa) Va­pau­den­ka­dul­le. Ho­tel­lil­le on n. 700 met­riä moot­to­ri­tien pää­tyt­tyä. Kään­ny matkakeskuksen risteyksestä oikealle Väinön­ka­dul­le. Ajo py­sä­köin­tia­lu­eel­le Väinönkadulta, kään­ny Synlabin jäl­keen vasemmalle. Jatka sisäpihaa eteenpäin, Alexandran pysäköintialueet löytyvät vasemmalta.

Poh­joi­ses­ta Oulun suu­nas­ta:

Nouse Ran­ta­väy­läl­tä ram­pil­le oi­keal­le seu­ra­ten Tou­ru­lan opas­tet­ta. Kään­ny ris­teyk­ses­tä oi­keal­le ja seu­raa kes­kus­tan viit­to­ja. Va­lit­se vasen kais­ta, joka oh­jau­tuu Han­ni­kai­sen­ka­dul­le. Tou­ru­lan ris­teyk­ses­tä on n. ki­lo­met­ri ho­tel­lil­le. Kään­ny matkakeskuksen risteyksestä oikealle Väinön­ka­dul­le. Ajo py­sä­köin­tia­lu­eel­le Väinönkadulta, kään­ny Synlabin jäl­keen vasemmalle. Jatka sisäpihaa eteenpäin, Alexandran pysäköintialueet löytyvät vasemmalta.

Lisää py­sä­köin­ti­ti­laa myös ho­tel­lin lä­hei­syy­des­sä si­jait­se­vis­sa P-Asema- ja P-Sokos-park­ki­hal­leis­sa.
Li­sä­tie­to­ja http://​www.​jyvas-​parkki.​fi

 

puhelin
Soita +358 20 1234 640 hinnat 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min
location
Hannikaisenkatu 35 40100, Jyväskylä
location
Hannikaisenkatu 35
40100, Jyväskylä
directions
parking