Vuoden 2020 Oopperajuhlat siirtyvät kesään 2021.Vuodelle 2020 varauksensa jo tehneet voivat siirtää majoituksensa ja lippunsa kesälle 2021

Vuoden 2020 Oopperajuhlat siirtyvät kesään 2021. Kysy huonevarauksen siirtomahdollisuutta kesälle 2021

Vuo­den 2020 Oop­pe­ra­juh­lat siir­ty­vän ke­sään 2021.

Jos olet tehnyt huoneva­rauk­sesi sokoshotels.fi kautta tai soittamalla, voimme siirtää majoitusvarauksenne ke­säl­le 2021. Oop­pe­ra­juh­lat tu­le­vat ole­maan yh­tey­des­sä lippujen siirtämisestä kaik­kiin ke­säl­le 2020 lipun os­ta­nei­siin. Mah­dol­li­ses­ta huo­ne­va­raus­ten siir­ros­ta toi­vom­me tei­dän ole­van yh­tey­des­sä myyn­ti­pal­ve­luum­me +358 10 7642 000 tai sales.​suur-​savo@​sok.​fi