Menu

Tutustu uudistuneeseen Solo Sokos Hotel Helsinkiin videolta

Uusi Solo Sokos Hotel Hel­sin­ki on kun­nia­no­soi­tus Hel­sin­gil­le ja sen ur­baa­nil­le ele­gans­sil­le.

Ho­tel­li Hel­sin­gin uusi ai­ka­kausi hakee ins­pi­raa­tion­sa pää­kau­pun­gin vä­reis­tä, sen tun­nel­mas­ta ja iko­ni­sis­ta yk­si­tyis­koh­dis­ta. Uu­des­sa ho­tel­lis­sa ihas­tu­taan Hel­sin­kiin pala pa­lal­ta - elä­väi­nen Kaup­pa­to­ri, Hel­sin­gin kul­la­tut ku­po­lit, Rau­ta­tie­a­se­man mo­nu­men­taa­li­set lyh­dyn­kan­ta­jat sekä muut oma­lei­mai­set yk­si­tyis­koh­dat muo­dos­ta­vat vie­hät­tä­vän ja unii­kin ko­ko­nai­suu­den. Solo Sokos Hotel Hel­sin­ki on luotu ih­mi­sil­le, jotka ja­noa­vat kau­pun­gin vilk­kaut­ta, elä­män­tyy­liä ja yk­si­löl­li­siä ko­ke­muk­sia.

Katso esittelyvideo tästä!