Menu
Turvallisuus on sydämenasia

Turvallisuus on sydämenasia

Jokaisessa Sokos Hotellissa on turvallisuussuunnitelma henkilö- ja tavaravahinkojen sekä onnettomuus- ja poikkeustilanteiden varalta. Turvallisuusasioissa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia.

Hotellihuoneiden sisustusmateriaaleissa ja vuodevaatteissa käytetään palosuojattuja materiaaleja. Hotelleissa on käytössä automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, jonka avulla palo voidaan paikallistaa nopeasti.

Hotellin poistumistiet on merkitty selkeästi huoneessa oleviin tauluihin ja henkilökunta tarkistaa säännöllisesti, että poistumistiet ovat esteettömät. Hälytys- ja kuulutusjärjestelmät testataan vuosittain, ja poistumistilanteita harjoitellaan säännöllisesti.

Hotelliasiakkaiden omaisuudesta huolehditaan. Jokainen asiakas saa halutessaan käyttöönsä tallelokeron, turvallisen pysäköintipaikan ja tilan matkatavaroiden säilyttämiseen. Hotellihuoneen ovi on takalukittava ja siinä on ovisilmä ja/tai turvaketju.

Kaikissa hotelleissa on käytössä kamera- ja kulunvalvonta. Hotellissa majoittuvista vieraista ei anneta tietoja ulkopuolisille. Suurimmassa osassa hotelleja asiakashissit on varustettu kulunvalvonnalla, jolloin ne toimivat vain asukkaiden avainkorteilla. Tarvittaessa henkilökunta saa nopeasti apua erillisten vartijakutsupainikkeiden avulla.

 

Turvallisuuskoulutus

Henkilökunnan turvallisuuskoulutuksia järjestetään säännöllisesti. Poistumisharjoituksia tehdään 2-3 vuoden välein ja hotellien johtoryhmille pidetään kriisijohtamisharjoitukset kolmen vuoden välein. Lisäksi hotelleissa pidetään defibrillaattorin käyttökoulutuksia sekä turvakävelyjä, joissa henkilökunta kiertää hotellin ja tutustuu oman työpaikkansa turvallisuusasioihin mahdollisten poikkeustilanteiden varalta.

Hotellien ja ravintoloiden työntekijät hankkivat turvallisuuspassin. Passin haltija on käynyt Turvapassi-koulutuksen, johon kuuluu mm. alkusammutus-, ensiapu- ja uhkatilannekoulutukset. 

Jokaisessa hotellissa on koulutettu turvallisuusasiantuntija.