12.09.2018

Toiveenne toteutukoon uudistetussa Puikkarissa!

Meillä Kuopion Puikkarissa on luotu kesän 2018 ai­ka­na vieraidemme toiveiden mukaiset, mo­ni­puo­li­set, ins­pi­roi­vat ja luo­vat  juhla- ja ta­pah­tu­ma­ti­lat. Kun sinulla on mielessä pikkujoulut, häät, messut, kokous tai juhlat - kerro toiveesi meille ja me toteutamme tilaisuutesi!

Pui­kkarin upea suurin juhla/ta­pah­tu­ma­ti­la  (ent. yökerho Puikkari, Renkku, Seurahuone) mah­dol­lis­taa jopa yli 200 vie­raan il­lal­li­set upeis­sa puit­teis­sa Show & Din­ner –tyy­lil­lä tai vaik­ka­pa mi­ni­mes­sut ja cocktailtilaisuuden liki tuhannelle vieraalle.

Uudistusten myötä on Puikkarissa herätetty henkiin Kuopion ja Puijonsarven historiaa modernilla otteilla. 1870-luvulla alun perin rakennetun ent. Seurahuoneen, nykyisen kokous- ja tapahtumatila Puikkarin uudistöissä on haluttu vahvasti nostaa esille puurakennuksen alkuperäisten muotojen kauneutta sekä tarinoiden sielukkuutta.

Syksyn pikkujouluissa Puikkarin loisteliaiden kristallikruunujen alla nautitaan säihkettä myös ohjelman muodossa.
Puikkarin lavalla nähdään niin paikallisia Kuopion Burlesquen timantteja kuin Hollywoodin tähtien säihkettä.

Puik­ka­rin ta­pah­tu­ma­ti­lo­ja on uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä ni­met­ty 1900-luvun alun Seu­ra­huo­neen Kuo­pios­sa­kin ai­ka­naan vai­kut­ta­nei­den vie­rai­den mm. Minna Cant­hin ja Eino Lei­non mu­kaan. Minna Canth sekä Eino Leino viih­tyi­vät Seu­ra­huo­neel­la naut­tien teat­te­ri­tai­tees­ta kera Lig­nell & Piis­pa­sen vir­voit­ta­vien juo­mien.

Vi­sio­na­ry De­sign Part­ners Hel­sin­gin Jaana Ek­ma­nin lu­moa­va kä­sia­la näkyy Puik­ka­rin ta­pah­tu­ma- ja juh­la­ti­lois­sam­me sa­moin kuin jo ke­vääl­lä val­mis­tu­neis­sa vas­taa­no­tos­sa, au­la­baa­ri Lob­bys­sa sekä mar­ras­kuus­sa 2017 val­mis­tu­nees­sa sau­na­maa­il­mas­sam­me.