Menu

Toimimme ympäristön hyväksi Pietarissa

Työskentelemme yhdessä ympäristön hyväksi:

- Koko hen­ki­lö­kun­tam­me on mu­ka­na ym­pä­ris­tö­työs­sä ja saam­me osana työ­täm­me kou­lu­tus­ta ym­pä­ris­tö­asiois­sa

- Te­hos­tam­me ve­den­käyt­töä: keit­tiös­sä tis­kaam­me tar­kas­ti ja te­hok­kaas­ti, ja val­tao­sas­sa huo­neis­tam­me on vettä te­hok­kaas­ti sääs­tä­vät suih­kut ja hanat. 

- Sii­vouk­ses­sa käy­täm­me ym­pä­ris­tö­mer­kit­ty­jä puh­dis­tusai­nei­ta

- Va­lais­tuk­ses­sa käy­täm­me ener­gian­sääs­tö- ja led-lamp­pu­ja. Näitä meil­lä on jo vä­hin­tään puo­les­sa va­lai­si­mis­ta. Aina kun vaih­dam­me uuden lam­pun, va­lit­sem­me ym­pä­ris­töä sääs­tä­vän

- Meil­lä on aina tar­jol­la lähi- ja luo­mu­ruo­kaa sekä kas­vis­vaih­toeh­to ra­vin­to­las­sam­me

- Pi­däm­me kiin­teis­tön lait­teis­tot il­man­vaih­dos­ta jää­kaap­pei­hin hy­väs­sä kun­nos­sa ja lait­teet näin ener­gia­te­hok­kaas­sa toi­min­nas­sa

- Ker­rom­me te­ke­mäs­täm­me ym­pä­ris­tö­työs­tä ja sen mer­ki­tyk­ses­tä.

- Pi­däm­me huo­len, että nou­da­tam­me toi­vei­ta­si: jos jätät pyyh­keesi nau­lak­koon, emme vaih­da sitä

- Au­tam­me mielellämme sinua tutustumaan Pietarin kaupunkiin täysillä: löydät tietoa lähimmistä luontokohteista hotellin vastaanotolta.

Näin si­nä­kin voit aut­taa ym­pä­ris­töä:

- sam­mu­ta suih­ku, kun käytät sham­poo­ta tai saip­pu­aa

- käytä vesi­mu­kia harjatessasi hampaita

- jätä pyyhe nau­lak­koon ja käytä sitä uu­del­leen

- sam­mu­ta tur­hat valot

- muis­ta na­pa­ta avain­kort­ti mu­kaa­si läh­ties­sä­si huo­nees­ta, näin koko huo­neen valot sam­mu­vat

- va­lit­se aa­miai­sel­la lähi-, luomu- ja kas­vis­ruo­kaa

- ota sen verran ruokaa kuin jaksat syödä

- tu­tus­tu näh­tä­vyyk­siin pyö­räil­len tai kä­vel­len

Huoneet ja henkilöt


Poista Huone

Huone

Aikuisia

Lapsia (3-15 v)

Lapset 3-15v nukkuvat lisävuoteessa

Lapsia (0-2 v)


1
2
3
4
+ Lisää lapsia (0-2 v)

+ Lisää huone
Kirjautuneelle asiakasomistajalle vieläkin paremmat hinnat!
Saat edut käyttöösi kirjautumalla S-käyttäjätilillä verkkosivuillemme.
Kirjaudu sisään
Näin voit varata huoneita S-Card-asiakkaana sekä tarkastella ja päivittää omia tietojasi.