S-Cardilla kesällä Turussa

Kesäinen Turun on kotimaan matkailua parhaimmillaan. Toteuta se nyt ja koe kaupungin rento fiilis - ilman työkiireitä ja -paineita. Uudet persoonalliset hotellimme antavat vaihtoehtoja, joista valita. Inspiroidu kissmyturku.fi sivustolla, joka esittelee kaupungin vähän vähemmänkin tunnetut lomavinkit - saaristoa unohtamatta.

Kesän ajankohtaiset S-Card -edut tarkistat kätevästi Sokos Hotels -applikaatiosta tai sokoshotels.fi -sivustoltamme

Va­lit­se Wiklund kun ha­luat ma­joit­tua Turun kes­kei­sim­mäl­lä pai­kal­la. Avoinna 1.6. alkaen.

ORIGINAL SOKOS HOTEL WIKLUND
It­se­näi­sen kul­ki­jan ho­tel­li­vaih­toeh­to, rento ja ur­baa­ni tur­ku­lai­nen kes­kel­lä kau­pun­kia lä­hel­lä kau­pun­gin me­no­ja.
Ori­gi­nal Sokos Hotel Wiklund tar­jo­aa hel­pon ma­joi­tus­vaih­toeh­don it­se­näi­sil­le, elä­mäs­tä naut­ti­vil­le ci­ty­sin­kuil­le, fes­ta­rei­ta kier­tä­vil­le ka­ve­ri­po­ru­koil­le ja oma­toi­mis­ta lomaa viet­tä­vil­le lap­si­per­heil­le. Ho­tel­lin kat­to­baa­ri, Walo Roof­top Bar kruu­naa ho­tel­lie­lä­myk­sen.

Saman katon alla ole­vat Wiklun­din pal­ve­lut no­peas­ti käy­tös­sä­si. Tässä ne tär­keim­mät, kä­te­väs­ti kai­ken kes­kiös­sä. #sun­pa­ras­ka­ve­ri­tu­rus

Tu­tus­tu ja varaa>>

Katso miten 24h sujuu Wiklundilla>>

 

Va­lit­se Solo-ho­tel­li kun ha­luat ho­tel­lin, jolla on oma ai­nut­laa­tui­nen luon­ne ja per­soo­na. Avautuu loppukesällä.

SOLO SOKOS HOTEL TURUN SEURAHUONE
Uusi ais­ti­kas ja elä­väi­nen bou­tique­ho­tel­li, to­del­li­nen helmi, avaa oven­sa ke­vääl­lä 2019. Mo­der­nis­ti 1920-lu­vul­ta tähän päi­vään tuotu yl­lä­tyk­sel­li­nen klas­sik­ko, jossa pal­ve­lem­me sinua huo­lel­la ja huo­maa­vai­ses­ti. Anna arjen olla het­ken oman on­nen­sa no­jas­sa ja tee it­sel­le­si hyvin. Turun Seu­ra­huo­ne ja Gun­nar Ea­te­ry & Bar odot­ta­vat sinua. #lem­pi­ho­tel­li­si

Tu­tus­tu ja varaa>>

 

Uusin­ta uutta Tu­rus­sa 1.7. alkaen

ORIGINAL SOKOS HOTEL KUPITTAA
Ilah­dut­ta­van eri­lai­nen, viih­tyi­sä ja yllätyksellinen ho­tel­li, joka si­jait­see vauh­dik­kaas­ti ke­hit­ty­väl­lä Turun Ku­pit­taal­la. Vah­vas­ti ajas­sa elä­vän ja graa­fi­sen tyy­lik­kään ho­tel­lin tun­ne­ma on rento ja sy­dä­mel­li­nen. Lä­hei­nen, suo­sit­tu Ku­pit­taan­puis­to sopii niin per­heil­le, ren­tou­tu­jil­le kuin ak­tii­vi­sil­le reip­pai­li­joil­le. Ydin­kes­kus­taan voit ki­pais­ta kä­vel­len tai pyö­räil­len tai bus­sil­la, suo­raan ho­tel­lin edes­tä. Ku­pit­taan ase­mal­ta pää­set suo­raan si­säl­le ho­tel­liin. Ho­tel­lin ra­vin­to­la Bi­stro Elli on rento, hy­vän­maun kort­te­li­bi­stro, jossa voit naut­tia aa­miais­ta, poi­kea­ta vii­ni­la­sil­li­sel­le tai oluel­le ker­taa­maan päi­vän elä­myk­siä. Päi­vän pölyt huuh­dot kat­to­ker­rok­sen sau­nas­sa tai kat­to­baa­ris­sa. #enem­män­kuin­koh­dal­laan

Tu­tus­tu ja varaa>>


Nähdään Turussa!