Menu
Original Sokos Hotel Presidentti Helsinki.

Rentouttavaa vierailua luonamme!

(Scroll down for information in English)

Työs­ken­te­lem­me Sokos Ho­tel­leis­sa jat­ku­vas­ti pa­rem­man huo­mi­sen eteen. Ha­luam­me vä­hen­tää luon­non kuor­mi­tus­ta muun muas­sa sääs­tä­mäl­lä vettä ja vä­hen­tä­mäl­lä ke­mi­kaa­lien käyt­töä. Ja tähän tar­vit­sem­me sinua. Jos vii­vyt luo­nam­me pi­dem­pään kuin yhden yön, emme au­to­maat­ti­ses­ti sii­voa huo­net­ta­si vie­rai­lusi ai­ka­na. Mi­kä­li ha­luat, että huo­nee­si sii­vo­taan, il­moi­tat­han asias­ta ho­tel­lin vas­taan­ot­toon.

Original Sokos Hotel Presidentin palvelut vierailusi aikana:

 

Aamiainen, 3. kerros

 • Runsas Ori­gi­nal-aa­miai­sem­me on tar­jol­la 3. kerroksen Pre­si­dent­ti­sa­lis­sa:
 • ar­ki­sin klo 6:30-10:00
 • lau­an­tai­sin klo 7-10:30
 • sun­nun­tai­sin ja pyhäpäivinä klo 7-11.
 • Ruuh­kai­si­na aa­mui­na käy­tös­säm­me on por­ras­te­tut kat­tauk­set, jotta aa­miais­ko­ke­mus on mah­dol­li­sim­man tur­val­li­nen ja miel­lyt­tä­vä. Nou­da­tat­han ys­tä­väl­li­ses­ti omaa kat­tausai­kaa­si.
 • Huo­ne­aa­miai­sen voit ti­la­ta vas­taa­no­tos­ta. Huo­ne­aa­miai­sen hinta on 17,30 €/hlö.

Bistro Manu, 2. kerros

 • Mestarillinen korttelibistromme Bi­stro Manu on avoin­na hotellimme 2. kerroksessa:
 • ma-to klo 11-23 (keit­tiö sul­keu­tuu klo 22)
 • pe klo 11-23:30 (keit­tiö sul­keu­tuu klo 22:30)
 • la klo 14-23:30 (keit­tiö sul­keu­tuu klo 22:30)
 • su suljettu
 • Maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin huo­ne­pal­ve­lu toi­mii klo 22 asti. Vii­mei­set ti­lauk­set tulee tehdä klo 21:45 men­nes­sä.
 • Tutustu menuun tästä!

Coffee Bar, 1. kerros

 • Cof­fee Bar ho­tel­lin vas­taa­no­tos­sa pal­ve­lee 24/7. Cof­fee Ba­ris­ta voit ostaa pien­tä syö­tä­vää, kah­via, teetä ja kyl­miä juo­mia.
 • Cof­fee Ba­ris­ta löy­tyy mik­ro­aal­to­uu­ni.

Kuntosali, kulku 3. kerroksen kautta

 • Ho­tel­lin kun­to­sa­li on ho­tel­li­vie­rai­den käy­tet­tä­vis­sä klo 6-23 ja sisäänkäynti toimii huoneavaimellasi.
 • Kuntosalille kuljetaan 3. kerroksen kautta. Löydät perille seuraamalla kylttejä.

Asiakassaunat ja uima-allas, K-kerros

 • Asia­kas­sau­nat ovat läm­pi­mä­nä aa­mui­sin klo 6:30-10 ja il­tai­sin klo 17-22.
 • Sau­noil­le ei täy­te­tä illan ai­ka­na pyyh­kei­tä, joten suo­sit­te­lem­me läm­pi­mäs­ti ot­ta­maan pyyh­keen mu­kaan huo­nees­ta. Uuden pyyh­keen voit ha­lu­tes­sa­si myös hakea vas­taa­no­tos­ta.

Onni Oravan leikkihuone, 2. kerros

 • Onni Oravan leikkihuone löytyy hotellin toisesta kerroksesta. Rattaiden kanssa 2. kerrokseen pääsee tilaamalla sinne kulkevan hissin erillisellä "2"-nappulalla, joka löytyy kahden oikeanpuoleisimman hissin välistä jokaisesta kerroksesta.

 
Muistathan, että me pressalaiset olemme tääl­lä Sinua var­ten 24h vuo­ro­kau­des­sa. Olet­han mei­hin yh­tey­des­sä, mi­kä­li voim­me olla avuk­si. Muis­tat­han että ho­tel­lim­me on sa­vu­ton.

Ihanaa, että olet vieraanamme!

 

Original Sokos Hotel Presidentti - Services during your stay:

We are a Green Key hotel and taking care of the environment is very close to our hearts.

We try our best to save water and use less chemicals. Please help us accomplish our environmental goals. If your stay is longer than one night, we automatically clean your room after the third night. In case you would like to have your room cleaned more often, please inform reception staff on the previous night. You can also ask e.g. new for towels from reception.

Breakfast, 3rd floor

 • Our Original Breakfast is served at the third floor:
 • Mon-Thu 6:30-10:00
 • Sat 7-10:30
 • Sun 7-11
 • In-room breakfast can be ordered from reception (17,30€/person)

Bistro Manu, 2nd floor

 • Our A la carte restaurant Bi­stro Manu is open in the second floor:
 • Mon-Thu 11-23 (kitchen closes at 22)
 • Fri11-23:30 (kitchen closes at 22)
 • Sat 14-23:30 (kitchen closes at 22:30)
 • Sun Closed
 • Room service is available Mon-Sat until 22, last orders 21:45.
 • See our menu here!

Coffee Bar, 1st floor

 • Coffee Bar next to the reception is open 24/7. From Coffee Bar you can purchase small snacks, coffee, tea and cold beverages.

 • Cof­fee Ba­ris­ta has a microwave for hotel guests to use.

 

Hotel Gym, access through 3rd floor

 • Hotel gym is open 6-23. Enter with your room key. 

Customer saunas and swimming pool, K-floor

 • Customer saunas and swimming pool (K-floor) are open in the mornings 6:30-10 and in the evenings 17-22.

 • We suggest you to bring your towel from the room. You can request a new towel from reception

 

Our staff is here for you 24/7 and we are happy to assist  you during your stay. Kindly remember that our hotel is smoke-free.

We are wishing you a wonderful stay in Presidentti!