03.01.2018

Puijonsarven aulatilat uudistuksessa

Uudistöiden ajaksi vastaanotto on siirtynyt Bistron puolelle eli vain muutaman valssiaskeleen verran sivulle entisestä sijainnistaan. Sisäänkäynti hotelliin säilyy ennallaan Minna Canthin kadun puolelta. Hotellin päärakennuksena tunnetun eli vastaanoton puolisen pysäköintialueen sisäänkäynti on uudistustyön ajan suljettuna. Uudistuksen ääniä saattaa kuulua talossamme arkisin klo 9.00-17.00 välisenä aikana. Aulan uudistustyöt valmistuvat maaliskuun aikana.

 

Mualiman kauneimman kohtaamispaikan luomistyö on saanut alkunsa. 

Original Sokos Hotel Puijonsarven aulatilojen uudistustyöt on nyt aloitettu kun hotellin kuntosali ja saunamaailma on saatu valmiiksi. Au­la­ti­lo­jen suun­nit­te­lus­ta vas­taa Jaana Ekman Vi­sio­na­ry De­sign Part­ner­sis­ta. Hänen mu­kaan­sa ho­tel­lien aulat muis­tut­ta­vat useim­mi­ten vi­ras­to­ta­lo­ja. Pui­jon­sar­ven au­las­ta tulee sen si­jaan viih­tyi­sä olo­huo­ne kai­kil­le ho­tel­li­vie­rail­le.

– Muut­kin kuin ho­tel­lin asuk­kaat viih­ty­vät kai­kil­le ais­teil­le elä­myk­siä tar­joa­vas­sa au­las­sa ko­kous­ta­mas­sa, pa­la­vee­raa­mas­sa ja ta­paa­mas­sa ys­tä­vi­ään. Va­lais­tuk­sel­la loih­di­taan eri­lai­sia tun­nel­mia, takka antaa lisää läm­pöä ja ää­ni­maa­il­mal­la luo­daan har­mo­ni­aa. Si­sus­tuk­ses­sa käy­te­tään vain ai­to­ja ma­te­ri­aa­le­ja ja har­mo­ni­sia luon­non sä­vy­jä; eri­lai­sia puu­pin­to­ja, har­maa­ta kiveä, rus­ke­aa aitoa nah­kaa ja luon­non­lä­heis­tä pel­la­vaa. Maam­me suo­si­tuim­pien kau­pun­ki­fes­ti­vaa­lien kär­ki­jouk­koon kuu­lu­va Kuo­pio Wine Fes­ti­val näkyy myös si­sus­tuk­ses­sa, Ekman ku­vai­lee.

Lisätietoja Original Sokos Hotel Puijonsarven 2017-2018 vuoden uudistamisesta löydät tästä linkin takaa.

Huoneet ja henkilöt


Poista Huone

Huone

Aikuisia

Lapsia (3-15 v)

Lapset 3-15v nukkuvat lisävuoteessa

Lapsia (0-2 v)


1
2
3
4
+ Lisää lapsia (0-2 v)

+ Lisää huone