Original Sokos Hotel Arina esittää: My Oulu!

Haluamme, että rakastut hotelliimme niinkuin me. Ennen kaik­kea ha­luam­me ker­toa ta­ri­noi­ta iha­nas­ta hen­ki­lö­kun­nas­tam­me ho­tel­lie­lä­mys­ten ta­ka­na.

Kotikaupunkimme Oulu on täynnä tarinoita. Tässä My Oulu - koontivi­deos­sa pää­set kur­kis­ta­maan ho­tel­li­pal­ve­lui­den li­säk­si ho­tel­li­lais­ten elä­mään töis­sä ja va­paal­la sekä nä­ke­mään kaupunkimme rak­kaim­pia paik­ko­ja mei­dän hen­ki­lö­kun­nan sil­min. 

Hyp­pää kyy­tiin elä­mys­mat­kal­le ja ihas­tu meiän Ou­luun <3