Me huolehdimme sinusta.

 

Asiak­kai­dem­me ja hen­ki­lö­kun­tam­me hy­vin­voin­ti on meil­le en­siar­voi­sen tär­ke­ää.

 

Teem­me täällä kaik­kem­me, että ho­tel­limme ja ra­vin­to­loi­dem­me tur­val­li­suus ja hy­gie­nia on eri­tyi­sen hyvin hoi­det­tu. Ho­tel­lim­me nou­dat­ta­a vi­ran­omais­ten sekä yri­tyk­semme si­säi­siä ko­ro­na­vi­rus­ta kos­ke­via oh­jei­ta ja mää­räyk­siä. Hen­ki­lö­kun­tam­me on oh­jeis­tet­tu hyvän kä­si­hy­gie­nian ja ylei­sen hy­gie­nian huo­leh­ti­mi­seen sekä toi­mi­maan poik­keus­ti­lan­teis­sa. Te­hos­ta­mme edelleen sii­vous­käy­tän­tö­jä ja var­mis­ta­mme saip­puan, kä­si­de­sin ja kä­si­pyyh­kei­den riit­tä­vyy­den kai­kis­sa ti­lois­sam­me.

Poik­keus­ti­lan­teen joh­dos­ta olem­me teh­neet muu­tok­sia palveluumme, tässä etukäteen pieni koonti niistä:

 • Välttääksemme ylimääräisiä kontakteja, useamman yön majoittuvien vieraiden huoneille ei tehdä automaattisesti päiväsiivousta. Päiväsiivouksen saa kuitenkin huoneeseen halutessaan, mainitsethan tästä henkilökunnallemme saapuessasi hotelliin.
 • Ravintolamme Frans &Camille, Amarillo sekä Coffee House kahvila - baari palvelevat 8.3.2021 saakka. Tämän jälkeen Ravintola Amarillo jatkaa palvelua take away -annoksin. Muut ravintolamme sulkeutuvat poikkeusolojen ajaksi 8.3.2021 alkaen. Asiakaspaikkoja on rajoitettu ohjeistuksen mukaisesti. Tämän vuoksi suosittelemme tekemään pöytävarauksen etukäteen osoitteessa http://www.raflaamo.fi/fi/oulu/ tai myyntipalvelumme kautta sales.oulu@sokoshotels.fi / puh. 08-3123255.
 • Pyydämme, että jos olet mahdollisesti altistunut virukselle, olethan yhteydessä etukäteen puhelimitse hotellipäällikköömme Tiina Uusikartanoon (puh. 0447885833) tai vastaanottoomme (puh. 083123111) varotoimenpiteiden vuoksi.
 • Buffet-aamiainen on katettuna Veranta - ravintolassa 8.3.saakka. Sen jälkeen pakkaamme aamiaisen sinulle mukaan take away –pussiin. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot viimeistään saapuessasi hotelliin. 
 • Muistutamme turvavälin pitämisestä hotellin tiloissa. Huomioimalla turvavälit voit omalta osaltasi edesauttaa pitämään huolta sekä omasta että muiden terveydestä. 
 • Kiinteisiin asiakaspalvelupisteisiin on asennettu läpinäkyvät pleksilasit.
 • Suosittelemme korttimaksua käteisen sijaan.
 • Kannustamme henkilökuntaamme jäämään kotiin pienimmänkin sairausoireen ilmentyessä.
 • Haluamme turvata kanssaihmisten terveyden vierailun aikana – ethän siis saavu meille, jos sinulla on lieviäkin flunssan oireita.

Ra­vin­to­la­pal­ve­lut vie­rai­lusi ai­ka­na

 • Aamiainen on tarjolla Veranta- ravintolan aamiaissalissa. Tällä hetkellä aamiainen on buffet-tarjoiluna, mutta 8.3. jälkeen siirrymme take away -tarjoiluun aamiaisen osalta. Aamiaispussin voi hakea Veranta - ravintolasta. Take away -aamiainen on mahdollinen tilata jo nyt, ilmoitathan toiveesi vastaanottoon. 
 • Kaikki ravintolamme ovat avoinna 8.3. saakka, jonka jälkeen Ravintola Amarillo jatkaa palvelua take away -annoksin. Tällä hetkellä tarjolla on valikoima suosituimpia annoksiamme, jotka tarjoillaan lautastarjoiluna. Vaihtoehtoisesti voit tilata annoksia myös mukaan vietäväksi ravintolan aukioloaikana. Huonepalvelulisää emme tällä hetkellä veloita ( etu 12 €).
 • Ravintola- ja kokoustilojen turvaetäisyyksistä huolehdimme vähentämällä asiakaspaikkoja sekä ottamalla käyttöön lisätiloja ja hotellin puitteista riippuen tarjoilujen osalta myös kattausaikoja.
 • Saapuessasi ravintolaan ja kokoustiloihin, löydät käsidesin heti sisäänkäynnin luota.
 • Puhdistamme tehostetusti kosketuspintoja myös ravintolatiloissa, kuten pöytäpinnat ja syöttötuolit kunkin pöytäseurueen jälkeen.

Pi­de­tään huol­ta toi­sis­tam­me ja huo­leh­di­taan vi­ran­omais­ten oh­jeis­tuk­sis­ta hyvän hy­gie­nian ja tur­val­li­suu­den tur­vaa­mi­sek­si. Teh­dään yh­des­sä tur­val­li­nen ho­tel­livuosi meil­le kai­kil­le.

Ter­ve­tu­loa <3

Päi­vi­täm­me toi­min­ta­mal­le­jam­me ja yl­lä­mai­nit­tu­ja tie­to­ja tar­vit­taes­sa ajan­koh­tai­sen ti­lan­ne­tie­don mu­kaan