Menu

Me huolehdimme sinusta.

 

Asiak­kai­dem­me ja hen­ki­lö­kun­tam­me hy­vin­voin­ti on meil­le en­siar­voi­sen tär­ke­ää.

 

Teem­me täällä kaik­kem­me, että ho­tel­limme ja ra­vin­to­loi­dem­me tur­val­li­suus ja hy­gie­nia on eri­tyi­sen hyvin hoi­det­tu. Ho­tel­lim­me nou­dat­ta­a vi­ran­omais­ten sekä yri­tyk­semme si­säi­siä ko­ro­na­vi­rus­ta kos­ke­via oh­jei­ta ja mää­räyk­siä. Hen­ki­lö­kun­tam­me on oh­jeis­tet­tu hyvän kä­si­hy­gie­nian ja ylei­sen hy­gie­nian huo­leh­ti­mi­seen sekä toi­mi­maan poik­keus­ti­lan­teis­sa. Te­hos­ta­mme edelleen sii­vous­käy­tän­tö­jä ja var­mis­ta­mme saip­puan, kä­si­de­sin ja kä­si­pyyh­kei­den riit­tä­vyy­den kai­kis­sa ti­lois­sam­me.

Poik­keus­ti­lan­teen joh­dos­ta olem­me teh­neet muu­tok­sia palveluumme, tässä etukäteen pieni koonti niistä:

 • Välttääksemme ylimääräisiä kontakteja, useamman yön majoittuvien vieraiden huoneille ei tehdä automaattisesti päiväsiivousta. Päiväsiivouksen saa kuitenkin huoneeseen halutessaan, mainitsethan tästä henkilökunnallemme saapuessasi hotelliin.
 • Ravintoloistamme Amarillo jatkaa palvelua take away -annoksin. Muut ravintolamme ovat kiinni poikkeusolojen ajan 8.3.2021 alkaen. 
 • Sauna ja kuntoiluhuone ovat valitettavasti pois käytöstä
 • Pyydämme, että jos olet mahdollisesti altistunut virukselle, olethan yhteydessä etukäteen puhelimitse hotellipäällikköömme Tiina Uusikartanoon (puh. 0447885833) tai vastaanottoomme (puh. 083123111) varotoimenpiteiden vuoksi.
 • Aamiainen kerätään mukaan aamiaisravintola Verannasta, ja nautitaan omassa huoneessa. 
 • Muistutamme turvavälin pitämisestä hotellin tiloissa. Huomioimalla turvavälit voit omalta osaltasi edesauttaa pitämään huolta sekä omasta että muiden terveydestä. 
 • Kiinteisiin asiakaspalvelupisteisiin on asennettu läpinäkyvät pleksilasit.
 • Suosittelemme korttimaksua käteisen sijaan.
 • Kannustamme henkilökuntaamme jäämään kotiin pienimmänkin sairausoireen ilmentyessä.
 • Haluamme turvata kanssaihmisten terveyden vierailun aikana – ethän siis saavu meille, jos sinulla on lieviäkin flunssan oireita.

Ra­vin­to­la­pal­ve­lut vie­rai­lusi ai­ka­na

 • Aamiainen on tarjolla Veranta- ravintolan aamiaissalissa. Aamiainen kerätään mukaan. 
 • Ravintola Amarillo palvelee joka päivä klo 16-21 tarjoten annoksia mukaan ( take away). 
 • Saapuessasi ravintolaan löydät käsidesin heti sisäänkäynnin luota.
 • Puhdistamme tehostetusti kosketuspintoja myös ravintolatiloissa. .

Pi­de­tään huol­ta toi­sis­tam­me ja huo­leh­di­taan vi­ran­omais­ten oh­jeis­tuk­sis­ta hyvän hy­gie­nian ja tur­val­li­suu­den tur­vaa­mi­sek­si. Teh­dään yh­des­sä tur­val­li­nen ho­tel­livuosi meil­le kai­kil­le.

Ter­ve­tu­loa <3

Päi­vi­täm­me toi­min­ta­mal­le­jam­me ja yl­lä­mai­nit­tu­ja tie­to­ja tar­vit­taes­sa ajan­koh­tai­sen ti­lan­ne­tie­don mu­kaan

Huoneet ja henkilöt


Poista Huone

Huone

Aikuisia

Lapsia (3-15 v)

Lapset 3-15v nukkuvat lisävuoteessa

Lapsia (0-2 v)


1
2
3
4
+ Lisää lapsia (0-2 v)

+ Lisää huone
Kirjautuneelle asiakasomistajalle vieläkin paremmat hinnat!
Saat edut käyttöösi kirjautumalla S-käyttäjätilillä verkkosivuillemme.
Kirjaudu sisään
Näin voit varata huoneita S-Card-asiakkaana sekä tarkastella ja päivittää omia tietojasi.