Menu

Luontokohteita Lahdessa

Yövy Solos Sokos Hotel Lahden Seurahuoneella ja tutustu Lahden seudun rikkaaseen luontoon! Lainaa pyörä allesi ja polkaise metsään! Keskustasta pääset helposti keskelle kauneinta luontoa. Luonnonhelmassa akut latautuvat, huolet unohtuvat ja lisäenergia on taattu!

Lahden seudun kaunis luonto Salpausselän maisemissa tarjoaa upeita retkeilykohteita. Tässä suosikkejamme:

  • Salpausselän ulkoilureitit – Monipuolisia valaistuja lenkkeily- ja hiihtoreittejä lähellä keskustaa, lähtö Lahden urheilukeskuksesta.Salpausselät ovat Suomen kansainvälisesti tunnetuinta geologista luonnonperintöä, ja niiden tarinan kertova Salpausselkä Geopark nousi UNESCO Global Geopark -kohteeksi 13.4.2022.
  • Tiirismaan kierros, Hollola – Vaihtelevassa maastossa kulkeva reitti, jonka varrelta löytyy mielenkiintoisia luontokohteita, kuten Pirunpesän kalliohalkeama.
  • Järvien kierros, Hollola – Kolmen Tiilijärven ympäri kiertävä reitti rauhallisessa ympäristössä.
  • Koivukuja – Mukkulan kartanonpuiston ja Merrasjärven yhdistävä luontopolku.
  • Lehmusreitti – Keskustan puistopolku kulkee erilaisissa metsissä.
  • Lapakisto – Luonnonpiirteidensä vuoksi monipuolinen ja merkityksellinen luonnonsuojelualue, jossa on viisi maastoon merkittyä reittiä.
  • Linnaistensuo – Suojeltu suoalue, jossa suon läpi kuljetaan pitkospuita pitkin.
  • Tak­ku­lan lenk­kei­ly- ja luon­to­po­lut – Met­säs­sä kul­kee hy­vä­kun­toi­nen va­lais­tu ul­koi­lu­reit­ti, joka alkaa Mer­ras­jär­ven ui­ma­ran­nan lä­hel­tä. Rei­til­tä on yh­teys Tak­ku­laan, Ky­tö­lään, Hol­maan, Mer­ras­jär­ven ym­pä­ri kier­tä­väl­le po­lul­le sekä luon­non­suo­je­lua­lu­een luon­to­po­lul­le. Kun­to­liik­ku­jil­le ul­koi­lu­reit­ti sopii pa­rem­min kuin luon­to­pol­ku.

Tutustu Lahden seudun luontokohteisiin tästä.