Löydä Virosta maailman runsaslajisimmat lehtoniityt
15.06.2018

Löydä Virosta maailman runsaslajisimmat lehtoniityt

Tiesitkö, että Virossa sijaitsevat maailman runsaslajisimmat lehtoniityt, joiden yhdellä neliömetrillä voi kasvaa liki 70 kasvilajia? Jotkin Viron lehtoniityt ovat jopa trooppisia sademetsiä runsaslajisempia. Esimerkiksi Laelatun lehtoniityllä on enintään 76 kasvilajia neliömetriä kohden ja Vahenurmen lehtoniityllä 74 lajia neliömetriä kohden. Merkittävimpiä lehtoniityn asukkaita ovat kämmekkäkasvit eli orkideat, jotka kansanperinteen mukaan levittävät rakkautta ja intohimoa. Viron luonnossa kasvaa liki 36 kämmekkäkasvilajia. Sopivin aika käydä lehtoniityillä ja tutustua ihmeelliseen kasvimaailmaan on kesäkuu. Heinäkuussa on lehtoniittyjen niittoaika.

Lehtoniitty on puita ja pensaita kasvava heinikko eli harva puusto, jota niitetään säännöllisesti. Lehtoniityt muodostuivat ihmisen asuinpaikkojen ympäristöön jo yli 4000 vuotta sitten puun kulutuksen ja myöhemmin karjankasvatuksen leviämisen yhteydessä. 1900-luvun alkuun asti lehtoniitty oli Viron yleisin heinäniittytyyppi. Hevos- ja traktorikäyttöisten niittokoneiden käyttöönoton ja sitä seuranneen tehoviljelyn aikakauden mukana lehtoniittyjen tilalle tulivat yleensä avoniityt.

LÄHDE RETKELLE