Menu

Lemmikki on tervetullut vieras Vaasan Vaakunassa

Olet­pa läh­dös­sä vii­kon­lop­pu­mat­kal­le, lomalle tai työ­mat­kal­le, lem­mik­kiys­tä­väl­li­seen Original Sokos Hotel Vaakuna Vaasaan lemmikkisi on yhtä ter­ve­tul­lut vie­ras kuin si­nä­kin.

Lem­mik­ki­­li­sä on 15 € / vrk.
Jos olet S-Card-kanta-asia­kas, saat lemmikkisi ma­joi­tuk­sen ve­loi­tuk­set­ta (ma­joit­tues­sa­si S-Card-etui­hin oi­keut­ta­val­la hin­nal­la, pois lu­kien S-Card pal­kin­to­yöt). S-Card on hen­ki­lö­koh­tai­nen työ­mat­kus­ta­jan kanta-asia­kas­kort­ti, jonka voit ti­la­ta osoit­tees­ta www.​scard.​fi

Sokos Ho­tels -ketju ja Best Friend ovat luo­neet koi­ran kans­sa mat­kus­ta­vil­le mu­ka­vat olo­suh­teet ja il­ma­pii­rin, joka tekee reis­saa­mi­ses­ta en­tis­tä mut­kat­to­mam­paa. Best Friend ja Sokos Ho­tels -ketju huo­leh­tii siitä, että tei­dän mo­lem­pien mat­kas­ta tulee help­po, on­nis­tu­nut ja mu­ka­va. Saa­pues­san­ne ho­tel­liin teitä odot­taa ter­ve­tu­liais­kas­si, josta löy­tyy mm. pu­ru­lui­ta, kak­ka­pus­se­ja sekä tie­to­pa­ket­ti paik­ka­kun­nan lä­him­mis­tä koi­ra­puis­tois­ta ja eläin­lää­kä­ri­pal­ve­luis­ta. 

Il­moi­tat­han ho­tel­li­va­rauk­sen yh­tey­des­sä, että mu­ka­na­si mat­kus­taa lemmikki. 

Tervetuloa viihtymään!