Menu

Lemmikki on tervetullut vieras Vaasan Vaakunassa

Olet­pa läh­dös­sä vii­kon­lop­pu­mat­kal­le, lomalle tai työ­mat­kal­le, lem­mik­kiys­tä­väl­li­seen Original Sokos Hotel Vaakuna Vaasaan lemmikkisi on yhtä ter­ve­tul­lut vie­ras kuin si­nä­kin.

Lem­mik­ki­­li­sä on 15 € / vrk.
Jos olet S-Card-kanta-asia­kas, saat lemmikkisi ma­joi­tuk­sen ve­loi­tuk­set­ta (ma­joit­tues­sa­si S-Card-etui­hin oi­keut­ta­val­la hin­nal­la, pois lu­kien S-Card pal­kin­to­yöt). S-Card on hen­ki­lö­koh­tai­nen työ­mat­kus­ta­jan kanta-asia­kas­kort­ti, jonka voit ti­la­ta osoit­tees­ta www.​scard.​fi

Sokos Ho­tels -ketju ja Best Friend ovat luo­neet koi­ran kans­sa mat­kus­ta­vil­le mu­ka­vat olo­suh­teet ja il­ma­pii­rin, joka tekee reis­saa­mi­ses­ta en­tis­tä mut­kat­to­mam­paa. Best Friend ja Sokos Ho­tels -ketju huo­leh­tii siitä, että tei­dän mo­lem­pien mat­kas­ta tulee help­po, on­nis­tu­nut ja mu­ka­va. Saa­pues­san­ne ho­tel­liin teitä odot­taa ter­ve­tu­liais­kas­si, josta löy­tyy mm. pu­ru­lui­ta, kak­ka­pus­se­ja sekä tie­to­pa­ket­ti paik­ka­kun­nan lä­him­mis­tä koi­ra­puis­tois­ta ja eläin­lää­kä­ri­pal­ve­luis­ta. 

Il­moi­tat­han ho­tel­li­va­rauk­sen yh­tey­des­sä, että mu­ka­na­si mat­kus­taa lemmikki. 

Vinkit koiravierailemme:

Vaasan kaupungissa on neljä aidattua ja valaistua koirapuistoa.
Puistot sijaitsevat:

  • Gerbyssä Gerbynmäen vieressä (Gerbyn rantatien, Länsimetsäntien ja Rajarinteen välisen hiekkatien varrella)
  • Palosaarella Onkilahden rannassa (Vapaudenpolku)
  • Suvilahdessa (Suvilahdentie)
  • Vaskiluodossa (Kaarlentie)
  • Ristinummella (Kappelinmäentie)

Vaskiluodon koirapuisto on yhtenäinen alue. Muissa koirapuistoissa on kaksi erillistä aidattua aluetta.
Pienten puolelle sallitaan alle 40 cm korkuiset koirat ja isojen puolelle yli 40 cm korkeat koirat.

Lue lisää koirapuistoista