Kuopiossa tapahtuu

 

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­oa tuhansien tapahtumien Kuo­pioon! Kal­la­ve­den ran­nal­la si­jait­se­va Kuo­pio on hyvän elämän pääkau­pun­ki, joka tans­sii ja soi 365 päi­vää vuo­des­sa kau­niin vih­reän luon­non ja ai­to­jen im­meis­ten kes­kel­lä. Kuo­pios­sa ais­tit ta­pah­tu­mien sie­lua si­li­mien, suun ja koko kehon kaut­ta.  

Kuo­pion ta­pah­tu­mis­ta li­sä­tie­to­ja Kuo­pio-Tahko alu­een mat­kai­lusi­vuil­ta sekä suo­raan ta­pah­tu­mien si­vuil­ta:

Kuo­pion To­ril­la ta­pah­tuu

Elämä voittaa- festivaali 15.-19.9.2020

 

Lu­mou­du si­ni­val­koi­ses­ta it­se­näi­syys­päi­vän et­kois­ta jazzin ja herk­ku­pöy­dän ää­rel­lä uu­dis­te­tun Puik­ka­rin ti­mant­tik­ruu­nu­jen lois­tees­sa. Kuo­pio Big Band, kau­pun­kim­me ikio­ma lois­ta­va jazzor­kes­te­ri Mikko Toi­va­sen joh­dol­la feat. lau­luso­lis­ti Teija Kor­ho­nen loih­ti­vat illan ai­ka­na eloon big band soi­tol­laan koko laa­jan kir­jon eri tyy­li­suun­tia swin­gis­tä ja bal­la­deis­ta rock-, pop- ja latin- ryt­mei­hin.Lu­mou­du si­ni­val­koi­ses­ta it­se­näi­syys­päi­vän et­kois­ta jazzin ja herk­ku­pöy­dän ää­rel­lä uu­dis­te­tun Puik­ka­rin ti­mant­tik­ruu­nu­jen lois­tees­sa. Kuo­pio Big Band, kau­pun­kim­me ikio­ma lois­ta­va jazzor­kes­te­ri Mikko Toi­va­sen joh­dol­la feat. lau­luso­lis­ti Teija Kor­ho­nen loih­ti­vat illan ai­ka­na eloon big band soi­tol­laan koko laa­jan kir­jon eri tyy­li­suun­tia swin­gis­tä ja bal­la­deis­ta rock-, pop- ja latin- ryt­mei­hinBridal Lounge 19.9.2020 Puikkarissa

Bridal Lounge on uusi, yksipäiväinen häätapahtuma Kuopion Puijonsarvessa. Moderni ja laadukas tapahtuma tarjoaa tyylikkään ja informatiivisen kokonaisuuden vierailleen. Puikkarin kristallijuhlasali on puettu hääasuun, erilaiset hääaiheiset workshopit ja luennot opettavat uutta ja tarkoin valittu kattaus Itä-Suomen parhaimpia hääalan yrityksiä on paikalla palvellakseen juuri teitä.

 

#Synty - Tarinoita ihmiseltä ihmiselle 02.10.2020

Bisnesseminaari, joka poikkeaa muista vastaavista sillä tavalla, että siinä keskitytään kertomaan oman henkilökohtaisen kasvutarinan kautta oppeja yleisölle niin onnistumisten kuin epäonnistumisten suhteen. Et siis tule kuulemaan yhtään tylsää yritys- tai palveluesittelyä vaan aitoja tarinoita.

 

Minna Canth -foorumi 2020: Oppivan työpaikan johtaminen 16.10.2020
Minna Canth -foorumi kokoaa vuosittain eri alojen johtajia, esimiehiä ja asiantuntijoita verkostoitumaan, kuuntelemaan huippupuheenvuoroja ja nauttimaan monialaisesti taiteesta. Seitsemännessä foorumissa syvennytään oppivan työpaikan luomiseen ja johtamiseen.

 

 

Kuo­pion Musiik­ki­kes­kus

Kuo­pion Musiik­ki­kes­kus tar­jo­aa mo­ni­puo­li­sia ja kor­kea­ta­soi­sia musiik­kie­lä­myk­siä musii­ki­nys­tä­vil­le. Kuo­pion kau­pun­gi­nor­kes­te­ri tuo lähes vii­koit­tain kon­sert­ti­sa­lin estra­dil­le kan­sain­vä­li­sen tason ka­pel­li­mes­ta­ri- ja so­lis­ti­vie­rai­ta ja Suo­men viih­de­tai­vaan täh­det vie­rai­le­vat sään­nöl­li­ses­ti kon­sert­ti­kier­tueil­laan Kuo­pion Musiik­ki­kes­kuk­sel­la.

 

Kuo­pion kau­pun­gin­teat­te­ri

Kup­sin jal­ka­pal­lo­pe­lit

Kal­Pan jää­kiek­ko­pe­lit

.