03.12.2019

Kuopiossa tapahtuu

 

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­loo Suo­men sy­dä­meen eli Kuo­pioon! Kal­la­ve­den ran­nal­la si­jait­se­va tu­han­sien ma­ku­jen Kuo­pio on kau­pun­ki, joka tans­sii ja soi 365 päi­vää vuo­des­sa kau­niin vih­reän luon­non ja ae­to­jen im­meis­ten kes­kel­lä. Kuo­pios­sa ais­tit ta­pah­tu­mien sie­lua si­li­mien, suun ja koko kehon kaut­ta.  

Kuo­pion ta­pah­tu­mis­ta li­sä­tie­to­ja Kuo­pio-Tahko alu­een mat­kai­lusi­vuil­ta sekä suo­raan ta­pah­tu­mien si­vuil­ta:

Kuo­pion To­ril­la ta­pah­tuu

 

Parasta pöytään! Juhlakattaukset ja -ruuat kautta aikojen.

Näyttely Kuopion korttelimuseossa 13.12.2019 - 8.3.2020.

Ruoka on läsnä aina, arjessa ja juhlassa. Yhdessä istumme pöytään vahvistamaan itseämme surun kohdatessa tai maistamaan herkkuja ilon hetkellä. Ruokailu ja kattaus kertovat ajastaan, arvoistaan ja hyvinvoinnin tasosta. Ruuan synkkä seuralainen, kanssakulkija on nälkä, ruuan puute. 

Mitä söi kivikauden ihminen? Millaisia olivat pohjoissavolaisen talonpojan juhlaruuat? Mitä syötiin säätyläistön pöydissä? Parasta pöytään! -näyttely kokoaa yhteen ruokaan liittyviä tarinoita ja kokemuksia sekä esittelee kattauksia 1800-luvulta muoviaikaan.

Leikkikeittiö odottaa lapsivieraita ja oleskelunurkkauksessa voi viivähtää muun muassa kalakukon valmistukseen tutustuen.


Pakkassirkus Tottarua 10.01.-02.02.2020

TotTaRua sukeltaa rohkeasti unien hämmästyttävään maailmaan ja vie katsojan todellisuuden rajamaille sirkuksen keinoin. Kello tikittää eikä uni tule ja mielikuvitus ottaa vallan. Tyyny tuntuu muhkuraiselta, lelut näyttäisivät heräävän henkiin ja kuuluiko kaapin sisältä jotakin? Olenko jo unessa vai vielä hereillä? Mikä onkaan totta ja mikä puolestaan tarua? Tule kanssamme mukaan matkalle unien ihmeelliseen maailmaan!

Voittajaksi ! - seminaari Puikkarissa 10.2.2020

KalPa järjestää Voittajaksi!-seminaarin jo 12. kerran. Sokos Hotel Puijonsarven lavalla tullaan kuulemaan taatusti mielenkiintoisia ja inspiroivia puhujia. Paikalla ovat johtamisen ammattilainen ja yritysvalmentaja Melina Niemi, Suomen miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann sekä innovaatiosta menestysyrityksen rakentanut toimitusjohtaja Samu Hällfors. Seminaarin juontajana nähdään KalPan hallituksen puheenjohtaja Mika Sutinen.

Lu­mou­du si­ni­val­koi­ses­ta it­se­näi­syys­päi­vän et­kois­ta jazzin ja herk­ku­pöy­dän ää­rel­lä uu­dis­te­tun Puik­ka­rin ti­mant­tik­ruu­nu­jen lois­tees­sa. Kuo­pio Big Band, kau­pun­kim­me ikio­ma lois­ta­va jazzor­kes­te­ri Mikko Toi­va­sen joh­dol­la feat. lau­luso­lis­ti Teija Kor­ho­nen loih­ti­vat illan ai­ka­na eloon big band soi­tol­laan koko laa­jan kir­jon eri tyy­li­suun­tia swin­gis­tä ja bal­la­deis­ta rock-, pop- ja latin- ryt­mei­hin.Lu­mou­du si­ni­val­koi­ses­ta it­se­näi­syys­päi­vän et­kois­ta jazzin ja herk­ku­pöy­dän ää­rel­lä uu­dis­te­tun Puik­ka­rin ti­mant­tik­ruu­nu­jen lois­tees­sa. Kuo­pio Big Band, kau­pun­kim­me ikio­ma lois­ta­va jazzor­kes­te­ri Mikko Toi­va­sen joh­dol­la feat. lau­luso­lis­ti Teija Kor­ho­nen loih­ti­vat illan ai­ka­na eloon big band soi­tol­laan koko laa­jan kir­jon eri tyy­li­suun­tia swin­gis­tä ja bal­la­deis­ta rock-, pop- ja latin- ryt­mei­hin.

Fin­land Ice Ma­rat­hon 19.-22.2.2020

Fin­land Ice Ma­rat­hon (FIM) on yksi Suo­men van­hin ja tun­ne­tuin luon­non­jääl­lä jär­jes­tet­tä­vä luis­te­lu­ta­pah­tu­ma. Ta­pah­tu­man kes­kus­paik­ka­na toi­mii Kuo­pion mat­kus­ta­ja­sa­ta­ma, minne ra­ken­ne­taan ki­sa­kes­kus run­sai­ne oheis­pal­ve­lui­neen. Ta­pah­tu­ma alkaa jo kes­ki­viik­ko­na, kun tu­han­net kuo­pio­lai­sop­pi­laat kir­maa­vat Kal­la­ve­den jääl­lä kou­lu­lais­luis­te­luis­sa. Tors­tai on myös kou­lu­lais­luis­te­lu­päi­vä. Per­jan­tai­na jär­jes­te­tään nas­ta­pyö­räi­ly­kil­pai­lu sekä il­lal­la kuu­ta­mo­luis­te­lu jät­kän­kynt­ti­lä­va­lais­tuk­ses­sa. Luis­te­lun ja pot­ku­kelk­kai­lun kil­pai­lu­ta­pah­tu­ma kes­tää lau­an­tais­ta aa­mus­ta il­ta­päi­vään.

Vuon­na 2020 Fin­land Ice Ma­rat­hon jär­jes­te­tään 37. ker­ran. Ta­pah­tu­man päi­vä­mää­rä 19.-22.2.2020. Ka­le­van Kier­ros - ta­pah­tu­man luis­te­lu­kil­pai­lut FIM-ra­dal­la la 15.2.2020.

 

Bridal Lounge 22.3.2020 Puikkarissa

Bridal Lounge on uusi, yksipäiväinen häätapahtuma Kuopion Puijonsarvessa. Moderni ja laadukas tapahtuma tarjoaa tyylikkään ja informatiivisen kokonaisuuden vierailleen. Puikkarin kristallijuhlasali on puettu hääasuun, erilaiset hääaiheiset workshopit ja luennot opettavat uutta ja tarkoin valittu kattaus Itä-Suomen parhaimpia hääalan yrityksiä on paikalla palvellakseen juuri teitä.

 

#Synty - Tarinoita ihmiseltä ihmiselle 27.3.2020

Bisnesseminaari, joka poikkeaa muista vastaavista sillä tavalla, että siinä keskitytään kertomaan oman henkilökohtaisen kasvutarinan kautta oppeja yleisölle niin onnistumisten kuin epäonnistumisten suhteen. Et siis tule kuulemaan yhtään tylsää yritys- tai palveluesittelyä vaan aitoja tarinoita.

 

Kuo­pion Musiik­ki­kes­kus

Kuo­pion Musiik­ki­kes­kus tar­jo­aa mo­ni­puo­li­sia ja kor­kea­ta­soi­sia musiik­kie­lä­myk­siä musii­ki­nys­tä­vil­le. Kuo­pion kau­pun­gi­nor­kes­te­ri tuo lähes vii­koit­tain kon­sert­ti­sa­lin estra­dil­le kan­sain­vä­li­sen tason ka­pel­li­mes­ta­ri- ja so­lis­ti­vie­rai­ta ja Suo­men viih­de­tai­vaan täh­det vie­rai­le­vat sään­nöl­li­ses­ti kon­sert­ti­kier­tueil­laan Kuo­pion Musiik­ki­kes­kuk­sel­la.

Kuo­pion kau­pun­gin­teat­te­ri

Kup­sin jal­ka­pal­lo­pe­lit

Kal­Pan jää­kiek­ko­pe­lit

.