Menu

Kaarlesta Green Fee Kokkolan Isojärven kentälle

Green Fee Kokkolan Isojärven upealle kentälle ostettavissa hotellin vastaanotosta. Hinta 28 € / aikuinen.

Varaa tiiausaika suoraan kentältä Kokkolan Golfilta.

Kok­ko­lan Iso­jär­ven kent­tä ihas­tut­taa vaih­te­le­vil­la ra­doil­laan. Tääl­lä viih­ty­vät niin aloit­te­li­jat kun van­hat ke­tut­kin. Pa­kol­li­nen jäl­ki­pe­li voi­daan käydä ho­tel­lin ra­vin­to­lois­sa tai sään sal­lies­sa vaik­ka­pa ke­sä­ra­vin­to­la Mus­ta­ka­rin te­ras­sil­la, mait­ta­vis­ta her­kuis­ta ja juo­mis­ta naut­tien. 

Green feen voi ostaa myös ennakkoon netistä huonevarauksen yhteydessä

Näin va­raat osoit­tees­ta www.​sokoshotels.​fi:
Täytä va­rauk­seen tar­vit­ta­vat tie­dot. Saat nä­ky­viin saa­ta­vil­la ole­vat huo­ne­hin­nat. Va­lit­se hinta sekä lisäpalveluista "Golf Green Fee". Va­raus­vah­vis­tuk­sen saat säh­kö­pos­tii­si. Huo­maat­han, että li­sä­tuot­tei­ta ei voi va­ra­ta saman päi­vän va­rauk­sil­le, kysy täl­löin li­sä­pal­ve­lui­ta ho­tel­lis­ta.

Li­sä­tie­dot:
Suo­raan ho­tel­lis­ta, puh. 020 780 8900
(Pu­he­lun hinta 020-al­kui­seen nu­me­roon: 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.)