Menu
Green key sertifikaatti Break Sokos Hotel Tahkolla
Green key sertifikaatti

Green Key sertifikaatti

Kiitos, kun valitsit Green Key -sertifioidun majoitusyrityksen. Ser­ti­fi­kaat­ti toi­mii to­dis­tuk­se­na siitä, että ho­tel­li on si­tou­tu­nut ot­ta­maan toi­min­nas­saan huo­mioon ym­pä­ris­tön hy­vin­voin­nin.

Green Key on kan­sain­vä­li­nen ym­pä­ris­tö­merk­ki, joka edis­tää kes­tä­vää mat­kai­lua. Ym­pä­ris­tö­ser­ti­fioi­tu­jen ho­tel­lien myötä mat­kus­ta­jil­la on en­tis­tä pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det tehdä ym­pä­ris­tön kan­nal­ta kes­tä­viä va­lin­to­ja sekä pie­nen­tää omaa hii­li­ja­lan­jäl­ke­ään.

Break Sokos Hotel Tahkolla käytämme paikallisesti tuotettuja ja luomumerkittyjä elintarvikkeita, tuotteita sekä palveluita. Valintojen kautta pyrimme vahvistamaan paikallista taloutta. Tarkkailemalla energian ja veden kulutusta, voimme jatkuvasti pyrkiä toiminnassamme niiden entistä tehokkaampaan käyttöön.

Seuraamme tuottamiamme jätemääriä ja sekajätteen määrää pyritään jatkuvasti vähentämään kierrättämällä sekä lajittelemalla. Puhdistuskemikaalien ja pehmopapereiden osalta päivittäiskäytössämme on pelkästään ympäristömerkittyjä tuotteita.

Ser­ti­fi­kaat­ti myön­net­tiin Break Sokos Hotel Tah­kol­le en­sim­mäi­sen ker­ran 2018. "Ym­pä­ris­tö­työ­tä teh­dään ym­pä­ri vuo­den ja py­rim­me jat­ku­vas­ti löy­tä­mään rat­kai­su­ja, jois­sa otam­me ym­pä­ris­tön huo­mioon", ker­too ym­pä­ris­tö­lä­het­ti­läs Seija Pi­ri­nen.

Kaik­kiin Green Key-ser­ti­fioi­tui­hin mat­kai­lu­koh­tei­siin pää­set tu­tus­tu­maan Green Key Fin­land:n si­vuil­la ja sivuilla voit tarkemmin tutustua myös siihen, mitä sinä voit asiakkaana tehdä vastuullisuustyön hyväksi majoittuessasi hotellissamme.