Menu
Earth Hour 25.3.2023

Earth Hour Kuopiossa 2023

EARTH HOUR KUOPION ORIGINAL SOKOS HOTEL PUIJONSARVESSA 25.3.2023


Earth Hour on ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö WWF:n jär­jes­tä­mä maa­il­man suu­rin il­mas­to­ta­pah­tu­ma, johon kaik­ki voi­vat osal­lis­tua.

Earth Hour on ta­pah­tu­ma, jonka kaut­ta jo­kai­nen voi puo­lus­taa luon­toa ja il­mas­toa. Ta­pah­tu­man ai­ka­na näy­te­tään va­lo­merk­ki il­mas­ton puo­les­ta sam­mut­ta­mal­la tur­hat valot. Tämän sym­bo­li­sen eleen avul­la jo­kai­nen voi il­mais­ta huo­len­sa ym­pä­ris­tön ti­las­ta ja il­mas­to­krii­sis­tä.

Earth Hour-ta­pah­tu­mas­sa voi tehdä ym­pä­ris­tö­te­ko­ja myös lau­ta­sel­la. Tar­koi­tuk­se­na on he­rät­tää kes­kus­te­lua ruuan il­mas­to­vai­ku­tuk­sis­ta. Yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä ar­ki­päi­vän il­mas­to­teois­ta on va­li­ta lau­ta­sel­le lihan si­jaan yhä useam­min kas­vik­sia ja kes­tä­väs­ti pyy­det­tyä kalaa.

Lisää tie­toa Earth Hour ta­pah­tu­mis­ta löy­dät tääl­tä

Tä­nä­kin vuon­na me Original Sokos Hotel Puijonsarven niin hotellimme kuin ravintolamme väki olemme mukana Earth Hourissa . Lau­an­tai­na 25.3.2023 klo 20.30-21.30 him­men­näm­me si­sä­ti­lo­jemme va­lais­tus­ta ja sy­ty­täm­me kynt­ti­löi­tä eli­nym­pä­ris­töm­me puo­les­ta. Lämmin suositus tulla nauttimaan kynttiläillallisesta ja tehdä pöytävaraus ravintoloihimme ennakkoon Frans & Sophieen ja ravintola Ehtaan.

Toi­vom­me myös hotellivieraidemme osal­lis­tu­van tähän tär­ke­ään ta­pah­tu­maan ho­tel­li­huo­nei­den va­lais­tus­ta him­men­tä­mäl­lä.

Teh­dään yh­des­sä tär­keä LU­PAUS PLA­NEE­TAL­LE!