04.07.2018

Auta meitä tulemaan entistä vastuullisemmiksi!

Sokos Hotels on Green Key -sert­fioitu hotel­li­ketju. Green Key -mer­kin saa­nut majoi­tus­kohde on sitou­tu­nut henkilöstön ja asiak­kai­den ympäristötietoisuuden kas­vat­ta­mi­seen, ener­gian- ja vedenkäytön tehos­ta­mi­seen ja majoi­tus­toi­min­nan ympäristörasituksen pienentämiseen.
 

Työ ei lopu tähän, mie­timme jo seu­raa­via askelia! 

Sinäkin voit vaikuttaa vastuullisuustyöhömme, joten tule mukaan ideoi­maan / kehittämään entistäkin kestävämpää hotel­li­ko­ke­musta kans­samme! Vastaa kyselyyn ja kerro, mihin meidän mielestäsi pitäisi seuraavaksi keskittyä. Kyselyn lisäksi järjestämme työpajan, joka järjestetään pääkaupunkiseudulla elo­kuun alussa - voit ilmoittaa kiinnostuksestasi osallistumiseen kyselyn kautta. Kiitos jo etukäteen kaikista vastauksista!

Vastaa kyselyyn täällä »