Teejuhised: Bussijaam

Tikkurila bussijaam asub hotellist lühikese jalgsitee kaugusel.