Parkimine

Hotelli klientidele on parkimine meelelahutuskeskuse Flamingo katusega parkimishallis tasuta. Parkimishalli sõidetakse sisse Tasetie poolelt ja hotelli vastuvõtt asub P1-tasandil.

Vastuvõttu pääseb halli teistelt tasemetelt liftiga või mööda treppi. Parkimisloa saab vastuvõtust hotelli registreerumisel. Luba antakse vaid hotellis viibimise ajaks, pikaajaliseks parkimiseks puudub kinnistul võimalus.

Bussid ning üle 2,3 meetri kõrgused autod saab parkida kinnistu bussidele mõeldud kohtadele. Lisateavet saad hotelli vastuvõtust.
 

Trüki parkimine juhendi siin >>