Tunnusarvud

Tunnusarvud

 TUNNUSARVUD Sokos Hotellides

TUNNUSARVUD

MAJANDUSLIKUD TULEMUSED

Rahvusvahelise reisimise ja kodumaise nõudluse elavnemine ning tehtud pikaajaline panus klienditeeninduse ja Sokos Hotels brändi pere arendamiseks kasvatasid 2016. aastal hotellide müüki.

 

2016

2015

2014

Hotelle kokku

50

50

52

Jaemüük, milj. €

234

220

210

Ööbimisi

2,2M

1,9M

1,8M

Lapskülalisi

174 000

169 000

162 000

Toa hind keskmiselt, €

89

89

89

Makstud boonust, milj. €         

2,2

1,95

1,79

 

KESKKONNAMÕJU

Energiatarbimine Sokose hotellides

 

2016

2015

2014

Elekter, GWh

71

77

81

Soojus, GWh  

77

83

83

Vesi, milj. m3

0,55

0,55

0,59

 

S-rühma hotellid on osalenud majandusvaldkonna energiatõhususe kokkulepetes. Kokkulepete eesmärgiks on olnud saavutada aastatel 2008–2016 energiakasutuse tõhustumine 70 GWh. Motiva avaldab lepinguperioodi tulemused suvel 2017.          

Keskkonnaprogramm Green Key

Green Key programmi osana jälgitakse hotellides vee ja energia kulutamist. Energiat säästetakse, kasutades valgustites LED-lampe, säästupirne, liikumisandureid ja ajastamist. Renoveerimisel paigaldatakse hotellidesse mh vett säästvaid dušše. 2015. aastal paigaldati Original Sokos Hotel Albertisse vett säästvad dušiotsikud. 2016. aasta mõõtmiste kohaselt oli vee tarbimine hotellis vähenenud 40%.

 

2016

2015

Green Key märgiga Sokos Hotellid 

28

21

Keskkonnakaitse alase töö arengut kajastavad Green Key punktide kriteeriumidest täideti keskmiselt

23

21

 

Meie eesmärgiks on kaasata 2017. aasta lõpuks kõik Sokose hotellid Green Key keskkonnaprogrammi.

Täiendavat lugemist Green Key programmi kohta: Sokoshotels.fi
http://greenkey.fi/

 

SOTSIAALNE VASTUTUS

Töötajad

Arvud kajastavad Soome Sokos Hotellide andmeid seisuga 30.11.2016

Töötajate arv

1325

 

Töötajate sugu ja vanuseline jaotus

Naised, %

82,4

Mehed, %

17,6

Keskmine vanus

36,7

 

Töösuhte liik

Alaline, %  

88,2

Tähtajaline, %

11,8

Täisajaga, %

38,0

Osaajaga, %

62,0

 

Kliendid

2012. aasta brändiuuenduse eesmärgiks võeti kliendilojaalsuse kasvatamine. Selle kohaselt on klientide rahulolu Sokose hotellide teenustega tõusnud eriti kõrgele tasemele. Järjekindel panustamine klienditeenindusse ja kliendikogemuse arendamisse paistab välja rahulolevamatest klientidest.

Klientide rahulolu mõõdetakse igal aastal Taloustutkimuse poolt läbiviidava elektroonilise küsitlusega. See tehakse igal aastal ligikaudu 30 000 kliendile. Küsitlusel saab anda hinnanguid skaalal 1–5.                                                                                                                                                                             

 

2016

2015

2014

Kliendi rahulolu

4,26

4,27

4,26

 

Vastutustundlikud hanked

Hangetes järgime S-rühma ühiseid vastutuspõhimõtteid ja suuniseid. Lähemalt saab nendega tutvuda aadressil: https://www.s-kanava.fi/web/s-ryhma/periaatteet-ja-linjaukset