Sotsiaalne vastutus

Sotsiaalne vastutus

 Sotsiaaline vastutus Sokose hotellides
Sotsiaaline vastutus Sokose hotellides

Personali heaolu

Personali puhul on eesmärgiks võetud innukas ning kontsepide sisu ja tähenduse omaks võtnud personal. Uurimuse ja indeksiga mõõdetakse inimkeskse juhtimise (TYT juhtimisindeks) ning personali arengu ja koolituse (TYT koguindeks) teokssaamist. 2014. aastal oli TYT juhtimisindeks 74 ja TYT koguindeks 74. Mõlema puhul on 2015. aastal eesmärgiks seatud arv 75.


Oma ametit oskav, suutlik personal ja juhtkond on ettevõtte tähtsaim jõuvaru. Tööga rahulolusse ja heaolusse panustatakse personali koolitamisega ning tööga rahulolu mõõdetakse regulaarselt. Hea juht on tööheaolu hoidmisel ja töötulemuste saavutamisel võtmepositsioonil.S-grupis juhib juht töötegemist, innustab ja annab tagasisidet.

 

SOKOSE HOTELLIDE NING S-GRUPI HOTELLI- JA KETIRESTORANIDE PERSONALI KOOLITUS

S-grupi reisi- ja toitlustusala personali koolitatakse regulaarselt nii S-grupi omas koolitusasutuses Jollase Instituudis kui ka muul viisil. Kõigil meie töötajatel on võimalik edeneda ja tõusta oma ametis S-grupi karjääriredelitel. Uutele töötajatele korraldatakse kõikehõlmav tutvustuskoolitus.

Aastatel 2013–2014 on Sokose hotellide ja hotellirestoranide personal teinud seoses brändiuuendustega läbi mahuka treeningu. Teenindus ja inimeste vahelise vastastikmõju olukorrad on tõstetud tähtsaimaks konkurentsieeliseks.

Hotellide ja restoranide töötajad omandavad turvalisuspassi ja restoranide töötajad hügieenipassi.  Eesmärk on, et täisajaga töösuhtes olevast personalist oleks vähemalt 30% läbi teinud Turvapassi koolituse, mis hõlmab muuhulgas esmast tulekustutust, esmaabi ja hädaolukordades käitumist.

 

OLULISIMAD ARVUD

Töötajaid on Sokos Hotellides ja neis olevates restoranides veidi alla 3000.
S-grupp on suur Soome tööandja. Selle teenistuses töötab praeguseks juba rohkem kui 40 046 kaubandus- ja teenindusala professionaali, kellest 86,7% on alalises töösuhtes.