Majanduslik vastutus Sokos Hotellides

Majanduslik vastutus Sokos Hotellides

 Majanduslik vastutus Sokos Hotellides
Majanduslik vastutus Sokos Hotellides

Majanduslik vastutus

Sokos Hotellides hõlmab majanduslik vastutus konkurentsivõime säilitamist, palkade, maksude ja maksete õigeaegset tasumist, klientide kuulamist ning jätkuvat tootearendust. Eesmärk on positiivne tulem igal tegevusaastal. Tugev majandus aitab hoolitseda personali, klientide ja ümbritseva kogukonna eest. Majandusasju aetakse hea äritava kohaselt ja majandamist kontrollitakse regulaarselt. Sokos Hotellide käive (hotelli- ja restoraniäri kokku) aastal 2014 oli 197 270 800 eurot.

 

Sokose hotellid ja neis olevad restoranid pakkusid aastal 2014 professionaalsetele hotelli- ja restoraniala proffidele peaaegu 3000 töökohta. Tööandjana toovad hotellid ja restoranid piirkondadele ka märkimisväärset maksutulu. Uusi töökohti tuleb igal aastal juurde – viimati Tampere Solo Sokos Hotel Tornis, kuhu palgati ligikaudu 40 uut töötajat. Hotellid loovad piirkondadesse majanduslikku heaolu, ostes kohalike tootjate tooteid ning tellides kohalikelt ettevõtetelt teenuseid, näiteks ehitushangete korral.


SOKOS HOTELLIDE OLULISIMAD ARVUD AASTAL 2014

Hotelle 47

Hotellitube 8631

Ööbimisi 1 791 383

Lapskülalisi 161 991

Toa hind keskmiselt 89,70 € neto

Käive (Soome Sokos Hotellide hotelli- ja restoraniäri kokku) 197 270 800 €

Ühistuliikmetele makstud boonuseid 1 793 383 €

(Boonus Soome Sokos Hotellide hotelli- ja restoraniärist kokku)