Keskkonnavastutus

Keskkonnavastutus

 Keskkonnavastutus

Keskkonna koormuse vähendamine

Sokos Hotellid otsivad jätkuvalt uusi viise, kuidas keskkonna koormust vähendada.  Energia ja vee tarbimist jälgitakse regulaarselt. Käterätikute asjatut pesemist on vähendatud juba aastaid ning jäätmed liigitatud muuhulgas bio- ja energiajäätmeteks. Vanapaberi, andmekaitsematerjali, klaasi, metalli ja probleemsete jäätmete sortimine on olnud meie argitegevuse osa juba pikka aega. Sokose hotellides sorditakse jäätmed umbes kümnesse fraktsiooni. S-grupi eesmärk on null kilo jäätmeid prügilasse aastal 2016. 2016. aastal jõustub ka uus jäätmeseadus orgaaniliste jäätmete prügilasse viimise keelamise kohta.


TOIDUKAO JÄLGIMINE

Kõikide S-grupi Sokose hotellides olevate restoranide ja ketirestoranide retseptid on koostatud täpselt. Nii optimeeritakse hankeid, tänu millele raisku mineva toidu kogus väheneb. Planeerimise, õige suurusega jaepakendite, tooraine tõhusa käitlemise ja saadava valmistoidu eduka kalkuleerimisega on suudetud toidu raiskuminekut märgatavalt vähendada.

 

KESKKONNASÕBRALIKUD TOOTED SOKOSE HOTELLIDES

Ühekorranõusid ja eraldi väikepakendis tooteid kasutatakse võimalikult vähe. Kui ühekorrapakend on vältimatu, valime keskkonnasõbralikud tooted. Toidu ja joogi kaasapakkimisnõud on biolagunevad; Sokose hotellide vannitubades eelistatakse keskkonnamärgisega tooteid. 99% kasutatavatest pesu- ja puhastusvahenditest on lõhnaaineteta. Kõikide teenuse- ja tootevalikute puhul on keskkonnasõbralikkus oluline valikukriteerium. Näiteks luigemärgiga (Joutsenmerkki) paberit eelistatakse nii trükiste kui ka salvrätikute puhul.

 

S-GRUPI HOTELLID ÜHINEVAD GREEN KEY PROGRAMMIGA AASTAL 2015

Ülemaailmne majutusala keskkonnaprogramm Green Key käivitus Soomes 2015. aastal ja S-grupi kuuluva Sokotel Oy hotellid olid esimesed hotellialal tegutsejad, kes sellega liitusid. Green Key (Roheline Võti) on rahvusvaheline keskkonnamärk, millega edendatakse säästlikku turismi.

Green Key märgi saanud hotell kohustub mh kasvatama oma personali ja klientide keskkonnateadlikkust, tõhustama energia ja vee kasutamist ning vähendama majutustegevuse keskkonnakoormust.

Green Key keskkonnamärk on kõigil Helsingi piirkonna ja Tampere Sokos Hotellidel ning igal Soome Radisson Blu hotellil. Ühtekokku on S-grupil Soomes 2015. aasta suveks 21 Green Key märgiga hotelli. Original Sokos Viru hotellil Tallinnas on Green Key märk olnud juba aastast 2002.

 

ENERGIAKASUTUSE TÕHUSTAMINE

Kõik S-grupi hotellid ja restoranid (= hotellirestoranid ja restoraniketid) on kaasatud Mara ry energiatõhususlepingusse, mis kohustab 2016. aasta lõpuks tõhustama energiakasutust üheksa protsenti. Selle tõhustamiseesmärgi poole püüeldakse ajavahemikul 2009–2016. Firma kohustub tõhustama oma energiatarbimist pidevalt ja raporteerib iga aasta veebruari lõpuks mh kasutatud energiakogustest, sh kasutatud elektrist, soojusenergiast ja kütustest, rakendatud abinõudest ning saavutatud energiasäästust.

Igas Sokose hotellis on oma keskkonnaspetsialist ja igal aastal uuendatav tegevuskava. Kava sisaldab mitmesuguseid juhiseid, nt kuidas jäätmeid sortida ja energiat tõhusamini kasutada. Keskkonnaspetsialist osaleb kord aastas SOK riskijuhtimise ning SOK reisi- ja toitlustusäri keti juhtkonna korraldataval turva- ja vastutusteemalisel tööseminaril.

 

KESKSED ARVUD AASTAL 2014


ENERGIATARBIMINE SOKOSE HOTELLIDES

Elekter 81 GWh*
• andmete katvus 96% 

Soojus 77 GWh
• andmete katvus 92%

Vesi 0,59 mln m3
• andmete katvus 94%

* GWh = gigavatt-tundJÄÄTMED SOKOSE HOTELLIDES

Jäätmekogus 3727 tonni

Jäätmete ärakasutusprotsent* 81%

Andmete katvus 94%

* ärakasutusprotsent (%) = 100 – prügilajäätmete hulk jagatuna jäätmete koguhulgaga x 100