Sokos Hotels Vastutuse ülevaade

Sokos Hotels Vastutuse ülevaade

 Hotelliketi juhataja sõnavõtt
Hotelliketi juhataja sõnavõtt

Hotelliketi juhataja sõnavõtt

Kogu S-rühma ühine vastutusprogramm „Parim koht elamiseks" ja selle 100 vastutustundlikku tegu on näha ka Sokose hotellides. Meie eesmärgiks on kaasata kõik Sokose hotellid Green Key keskkonnaprogrammi. Pöörame muu hulgas tähelepanu toidu raiskamise vähendamisele, hotellide renoveerimisel pööratakse tähelepanu energiatõhususe seisukohtadele ja meie Original hotellid teevad kohalike partneritega koostööd piirkonna heaks. Hangetes järgime S-rühma ühiseid vastutuspõhimõtteid ja suuniseid.

Sokose hotellid saavutasid 2017. aastal suurepärase tulemuse, mis kajastus ka kogu S-rühma tulemuses. Arendame hotelle klientide soovitud omanäolisuse ja elamuslikkuse suunas ning investeerime ka hotellivõrgustiku renoveerimisse.

2017. aastal valiti Sokos Hotels Soome usaldusväärseimaks ja vastutustundlikuimaks hotellibrändiks. Suur tänu selle eest nii meie töötajatele kui klientidele! Jätkame tööd vastutustundliku ja elamusliku reisimise nimel ka aastal 2018.
 

Harri Ojanperä, SOK reisi- ja toitlustusäri keti juhtimine