Sokos Hotels Vastutuse ülevaade

Sokos Hotels Vastutuse ülevaade

 Hotelliketi juhataja sõnavõtt
Hotelliketi juhataja sõnavõtt

Hotelliketi juhataja sõnavõtt

Vastutustunne mõjutab tugevasti ettevõtte mainet ja edukust. Sokos Hotellides ja S-grupi restoranides tähendab vastutus üht suurt liini, millest juhindume kogu oma tegevuses – ka igapäevastes valikutes. S-grupis on vastutus kogu tegevuse lähtepunkt ja üks meie kõige tähtsamaid väärtusi. Me ei järgi üksnes seaduseparagrahve ja eeskirju, vaid teeme oma tööd ja ajame äri vastutustundlikult. Meie jaoks tähendab vastutus tähelepanelikku vastastikmõju sidusrühmade ja keskkonnaga.

 

2014. aastal alustasime vastutuse ja vastutamise korra arendamist ja selle tulemuste mõõtmist. See vastutuse ülevaade on Sokos Hotellides esimene. Järgnevatel aastatel panustame käitumisviiside arendamisse ja teabe kogumise tõhustamisse. See nõuab aega ja harjutamist. Meie väljakutse ja kohustus on teha tugevasti tööd, et saaksime edaspidi oma tegemistest veelgi avameelsemalt rääkida.

 

Usun, et Sokos Hotellide olulised vastutuse mõõdupuud ehk tulemuslikkus, personali areng ja heaolu, meie klientide turvalisus, meie tegevuse keskkonnasõbralikkus ja klientide rahulolu hakkavad süsteemse aruandluse kaudu rääkima, kas oleme õigel teel ja kus meil on veel arenguruumi.

 

Kutsun kogu meie organisatsiooni üles tegema aasta igal päeval mõni väike vastutustundlik tegu!

 

Harri Ojanperä

SOK reisi- ja toitlustusäri keti juhtimine