Jõusaal

Kui hotellil on suurepärane asukoht, ei pea ta ise kõike pakkuma - linna parim finess-keskus MyFitness on hotelliga samas kompleksis ning vabas õhus liikujatele otse hotelli kõrval rohelust pakkuv Tammsaare park. Teie terviseks!