Menu

Registri kirjeldus vaba aeg reisija

Registri kirjeldus vaba aeg reisija

 Rekisteriseloste

Ühistu liikme registriselgitusi ja isikuandmete käsitlemine Sokos Hotellides

25.03.2013

REGISTRISELGITUS

Isikuandmete seadus (523/99) § 10

Koostamiskuupäev: 9.12.2002

1. Registripidaja

Nimi: SOK ja Sokos Hotels'i ketti kuuluvad hotellid ja restoranid.

Kontaktandmed: SOK, PL 1, 00088 S-GRUPP, tel 010 76 8011

2. Kontaktisik

Peter Jung

Kontaktandmed: PL 68, 00088 S-GRUPP

3. Registri nimi

SOK ja Sokos Hotels'i ketti kuuluvate hotellide ja restoranide kliendiregister.

4. Isikuandmete käsitlemise eesmärk (registri kasutusotstarve)

Registripidaja käsitleb klientide isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • - kliendisuhete ülalpidamine ja arendamine
 • - broneeringute tegemine
 • - arvete maksmine, järelevalve maksete üle ja maksete sissenõudmine
 • - registripidaja kaupade ja teenuste reklaamimine
 • - registripidaja äritegevuse ja sellega seotud klienditeeninduse arendamine
 • - klientide toitlustusega seotud lauareserveerimiste tegemine ja koosolekuruumide broneerimine
 • - klientidele huvipakkuvate teenuste ning majutuse ja toitlustusega seotud valikute ja soovide jälgimine, analüüsimine ja nendega seotud klienditeeninduse arendamine
 • - püsikliendiprogrammile vastavate tegevuste ja soodustuste registreerimine
 • - püsiklientide soovidega arvestamine ja klienditeeninduse arendamine ning pakkumiste kohandamine
 • - püsikliendiprogrammi kuuluvate partnerettevõte antavate soodustuste registreerimine

Isikuandmete käsitlemine põhineb isikuandmete seaduse § 8 lg 1 punktidel 1, 2, 5 ja 6.

5. Registri infosisu

Klientide kohta kogutakse ja salvestatakse järgmised andmed:

 • kliendiandmed: nimi, sünniaeg, kliendikood, kontaktandmed (nt laua- ja mobiiltelefoni number ning e-postiaadress ja muud elektroonilised aadressiandmed) ühenduse võtmiseks, kraad või elukutse, keelekood, sugu, kodakondsus, koos kliendiga ööbinud täiskasvanute ja laste arv ning arveldusandmed
 • klientide tagasisideandmed: klientide rahuloluandmed, kommentaarid registripidaja teenuste kohta ja muud kliendi nõusolekul saadud andmed
 • - broneeringute andmed (näiteks andmed varem tehtud broneeringute ja tulevaste broneeringute kohta)
 • - teenuste kasutamisega seotud andmed: nt teave teenuste kasutamise, ostmise ja tühistamise kohta ning andmed hotellide ja restoranide kohta, kust klient on teenuseid ostnud
 • - andmed klientide soovide ja valikute kohta: nt suitsuvaba tuba või laud, toa asukoha korrus ja kliendi soovitud teenused
 • - andmed kliendi makseviisi ja maksukäitumise (sealhulgas makseviivituste) kohta ning arveldusandmed
 • - kliendi nõusolek võtta vastu e-posti, tekstisõnumite ja muude automaatsete süsteemidega edastatavaid otseturundusteateid
 • - õigusnormidele vastavad otsereklaami, kaugmüügi ja muu otseturunduse keeluandmed
 • - andmed kuulumise kohta registripidaja ja temaga koostöölepingu sõlminud ettevõtete püsikliendi- ja vastavatesse süsteemidesse ning tänu süsteemi kuulumisele pakutavate soodustuste saamiseks nõutavad andmed
 • - andmed püsikliendikaardi kohta (nt kaardi number ja kehtivusaeg)
 • - andmed registripidaja teenuste kasutamise kohta vastavalt kaardile (näiteks ööbimised ja ostud)
 • püsikliendi kogutud punktid ja makstud plusspunktid
 • andmed harrastuste ja huvide kohta
 • - muud kliendi nõusolekul kogutavad andmed (nt andmed kliendi poolt teadaantavate liikumispiirangute, vigastuste ja haiguste kohta, mis on vajalikud tema palutud teenuste osutamiseks).

6. Eeskirjadele vastavad infoallikad

Kliendi nõusolekul saadakse temalt endalt teda puudutavad andmed (isikuandmete seaduse § 8 lõigu 1 punkt 1) ning tema soovitud teenuste broneerimise ja ostudega seotud andmed (isikuandmete § 8 lõigu 1 punktid 2 ja 5). Isikuandmeid võib koguda, salvestada ja uuendada ka rahvastikuregistri ja muude aadressi- ja uuendamisteenuste ning vastavaid teenuseid pakkuvate registripidajate registrite põhjal.

7. Andmete regulaarne esitamine ja saatmine EÜ-st või Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole

Klientide isikuandmeid esitatakse regulaarselt SOK kliendiühistu liikmetele osutatavate teenuste boonussüsteemidele ja registripidajaga koostöölepingu sõlminud ühendustele.

Kliendi isikuandmeid esitatakse ja kantakse üle ka väljapoole Euroopa majanduspiirkonda sel juhul, kui kliendi palutud majutusteenuse või mõne muu teenuse osutamine seda eeldab. Andmete esitamine ja edastamine põhinevad kliendi nõusolekul ja volitusel (isikuandmete seaduse § 23 punktid 1 ja 2).

Klientide isikuandmeid antakse reeglipäraselt üle SOK ja Sokos Hotels'i ketti kuuluvate hotellide ja restoranide turundusregistrisse pärast seda, kui registripidaja ja kliendi vaheline tegelik kontakt on katkenud.

8. Registri kaitsmise põhimõtted

A. Manuaalne ainestik

Manuaalsel kujul olevat ainestikku säilitatakse SOK ja iga Sokos Hotels'i ketti kuuluva hotelli ametiruumides, mis on lukustatud ja valve all.

 

B. Arvutisse salvestatud andmed

Registri kasutamise õigus on vaid neil SOK ja Sokos Hotels'i ketti kuuluvate hotellide teenistuses olevatel isikutel, kes vajavad andmeid oma ametiülesannete täitmiseks. Nende töötajate käsutuses on kasutajatunnused ja paroolid.

Andmed püsivad S-rühma suletud võrgus, mis on tehniliselt kaitstud tulemüüriga.

ISIKUANDTETE SEADUSE §24 VASTAV INFO KLIENTIDELE

Registriselgitus

 Registriselgitus on kättesaadav ka igas Sokos Hotels'i ketti kuuluvas hotellis.

Kontrollimisõigus ja väärinfo parandamise õigus

Kliendil on õigus kontrollida tema kohta kliendiregistris olevaid andmeid.  Klient võib minna ka SOK-sse või mis tahes Sokos Hotels'i ketti kuuluvasse hotelli, võttes kaasa isikut tõendava dokumendi. Kontrollimistaotluses peab klient teatama oma nime, aadressi ja telefoninumbri. SOK saadab kliendile oma kirjaliku vastuse 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil klient on käinud isiklikult SOK-s või Sokos Hotels'i ketti kuuluvas hotellis või kui kliendi kirjalik kontrollimistaotlus on laekunud SOK-sse või kui Sokos Hotels'i ketti kuuluvasse hotelli.

Kui kliendi andmetes on vigu, võib klient esitada SOK-le ja mis tahes Sokos Hotels'i ketti kuuluvale hotellile taotluse vea parandamise kohta.

Keelamisõigus

Kliendil on õigus keelata registripidajal kliendi andmete kasutamist otsereklaami, kaugmüügi ja muu otseturunduse vajadusteks. Klient võib selle keelata, teatades sellest kirjalikult SOK-le aadressil PL 68, 00088 S-RYHMÄ ja helistades telefonil 020 1234 600.

Sokos Hotels'i kett

Andmeid Sokos Hotels'i ketti kuuluvate hotellide ja restoranide kohta saab telefonilt 020 1234 600 ning Sokos Hotels'i keti koduleheküljelt www.sokoshotels.fi

ISIKUANDMETE KÄSITLEMINE SOKOS HOTELLIDES

Andmete kogumine

Isikuandmeid kogutakse isikuandmete seadust järgides, kui klient broneerib hotellitoa, laua või konverentsiteenuse telefoni, faksi, e-posti või veebilehe kaudu.

Kontrollimisõigus ja väärinfo parandamise õigus

Meie kliendina on teil õigus kontrollida oma andmeid, mis on kantud meie kliendiregistrisse. Kui soovite kasutada oma kontrollimisõigust, saatke allkirjastatud kontrollimistaotlus aadressile SOK, Sokos Hotels, Peter Jung, PL 1, 00088 S-RYHMÄ.

Kui teie andmetes on vigu, võite esitada taotluse nende parandamiseks.

Keelamisõigus

Teil on õigus keelata Sokos Hotellidel kasutada teie andmeid otsereklaamiks, kaugmüügiks või otseturunduseks. Võite selle keelata, teatades sellest kirjalikult aadressile SOK, Sokos Hotels, Peter Jung, PL 1, 00088 S-RYHMÄ. Võite ka helistada Sokos Hotels'i müügiteenindusse telefonil 020 1234 600 (E–R kella 8–18) ja teatada keelamisest.

Andmete säilitamine

Andmeid säilitatakse S-grupi kaitstud andmevõrgus, mis on isoleeritud üldkasutatavast võrgust tulemüüridega.