Menu

Registri kirjeldus S-Cardi

Registri kirjeldus S-Cardi

 S-Card

S-Card-püsikliendiprogrammi kliendiregister

25.03.2013

REGISTRI SELETUSKIRI

Isikuandmete seadus (523/99) § 10

Uuendatud: 1.3.2013

 

1. Registripidaja

Nimi

SOK Matkailukauppa keti juhtkond

 

Kontaktandmed

SOK Matkailukauppa keti juhtkond

PL 1

00088 S-RYHMÄ

tel 010 76 82777

 

2. Kontaktisik

Sirpa Ojala

 

Kontaktandmed

SOK Matkailukauppa keti juhtkond

PL 1

00088 S-RYHMÄ

tel 010 76 82777

 

3. Registri nimi

S-Card-püsikliendiprogrammi kliendiregister.

 

4. Isikuandmete käsitlemise eesmärk

(registri kasutusotstarve)

Registripidaja käsitleb klientide isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

- kliendisuhete ülalpidamine ja arendamine

- broneeringute haldamine

- arvete maksmine, järelevalve maksete üle ja maksete sissenõudmine

- registripidaja kaupade ja teenuste reklaamimine

- registripidaja äritegevuse ja sellega seotud klienditeeninduse arendamine

- klientide toitlustusega seotud lauareserveerimiste tegemine ja koosolekuruumide broneerimine

- klientidele huvipakkuvate teenuste ning majutuse ja toitlustusega seotud valikute ja soovide jälgimine, analüüsimine ja nendega seotud klienditeeninduse arendamine

- püsikliendiprogrammile vastavate tegevuste ja soodustuste registreerimine

- püsiklientide soovide arvessevõtmine ja klienditeeninduse arendamine ning pakkumiste kohandamine

- püsikliendiprogrammi kuuluvate partnerettevõte poolt antavate soodustuste registreerimine.

 

5. Registri infosisu

Klientide kohta kogutakse ja salvestatakse järgmised andmed:

 

- kliendiandmed: nimi, sünniaeg, kaardi number ja kontaktandmed (nt telefoni ja mobiiltelefoni number ning e-posti aadress ja muud elektroonilised kontaktandmed) ühenduse saamiseks, keelekood, sugu, rahvus, arveldus-kontaktandmed

- broneeringute andmed (näiteks andmed varem tehtud broneeringute ja tulevaste broneeringute kohta)

- teenuste kasutamisega seotud andmed: näiteks teave teenuste kasutamise, ostmise ja tühistamise kohta ning andmed hotellide ja restoranide kohta, kust klient on teenuseid ostnud

- andmed klientide soovide ja valikute kohta: näiteks suitsuvaba tuba või laud, toa asukoha korrus ja kliendi poolt soovitud teenused

- andmed kliendi makseviisi ja maksukäitumise (sealhulgas makseviivituste) kohta ning arveldusandmed

- kliendi nõusolek võtta vastu e-posti, tekstisõnumite ja muude automaatsete süsteemide abil edastatavaid otseturustusteateid

- õigusnormidele vastavad otsereklaami, kaugmüügi ja muu otseturustuse keeluandmed

- andmed kuulumise kohta registripidaja ja temaga koostöölepingu sõlminud ettevõtete püsikliendisüsteemidesse ja vastavatesse süsteemidesse ning tänu süsteemi kuulumisele pakutavate soodustuste saamiseks nõutavad andmed

- andmed püsikliendikaardi kohta (näiteks kaardi number ja kehtivusaeg)

- andmed registripidaja teenuste kasutamise kohta vastavalt kaardile (näiteks ööbimised ja ostud)

- püsikliendi poolt teenitavad punktid ja makstud punktid

- muud kliendi nõusolekul kogutavad andmed (nt andmed kliendi poolt teadaantavate liikumispiirangute, vigastuste ja haiguste kohta, mis on vajalikud tema poolt palutud teenuste osutamiseks).

 

6. Eeskirjadele vastavad infoallikad

Andmed kliendi kohta saadakse kliendi nõusolekul kas temalt endalt (isikuandmete seaduse § 8 lõigu 1 punkt 1) ja nendeks andmeteks on ka andmed kliendi soovitud teenuste broneerimise ja ostmistega seotud sündmuste kohta (isikuandmete § 8 lõigu 1 punktid 2 ja 5).

Isikuandmeid võib koguda, salvestada ja uuendada ka rahvastikuregistri ja muude aadressi- ja uuendamisteenuste ning vastavaid teenuseid pakkuvate registripidajajate registrite põhjal.

 

7. Andmete regulaarne esitamine ja saatmine EÜ-st või Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole

Klientide isikuandmeid esitatakse regulaarselt registripidajaga koostöölepingu sõlminud ühendustele S-Card'i püsikliendiprogrammile vastavate teenuste osutamiseks. Andmeid ei saadeta edasi reklaami otstarbel.

 

Kliendi isikuandmeid esitatakse ja kantakse üle ka väljapoole Euroopa majanduspiirkonda sel juhul, kui kliendi palutud majutusteenuse või mõne muu teenuse osutamine seda eeldab. Andmete esitamine ja edastamine põhinevad kliendi nõusolekul ja volitusel.

 

Klientide isikuandmed edastatakse regulaarselt SOK-i ja S-Card-teenuste turustusregistrisse pärast seda, kui registripidaja ja kliendi vaheline asjakohane kontakt on katkenud.

 

8. Registri kaitsmise põhimõtted

 

A. Manuaalne ainestik

Manuaalses olekus ainestikku säilitatakse SOK-i lukustatud ja valvega kontoriruumides.

B. Elektrooniliselt salvestatud andmed

Registri kasutamise õigus on ainult nendel S-rühma hotellikettide  S-Card'i teenuste osutamisega seotud isikutel, kes vajavad neid andmeid oma töös. Nende töötajate käsutuses on kasutajatunnused ja paroolid.

Andmed püsivad S-rühma suletud võrgus, mis on tehniliselt kaitstud tulemüüriga.

 

ISIKUANDTETE SEADUSE §-LE 24 VASTAV INFO KLIENTIDELE

 

Registri seletuskiri

S-Card'i püsikliendiprogrammi kliendiregistrit käsitlev registri seletuskiri on näha S-Card'i püsikliendiprogrammi veebilehel www.sokoshotels.fi/scard.

 

Kontrollimisõigus ja vale informatsiooni parandamise õigus

Kliendil on õigus kontrollida tema kohta ettevõtetest kliendiregistris hoitavaid andmeid. Kui klient soovib kasutada oma kontrollimisõigust, peab ta oma käega allkirjastatud kontrollimistaotluse saatma ülalnimetatud aadressil S-Card'i klienditeenindusele. Kontrollimistaotluses peab klient teatama oma nime, aadressi ja telefoninumbri. S-Card'i klienditeenindus saadab kliendile kirjaliku vastuse 30 päeva jooksul pärast kliendi kirjaliku kontrollimistaotluse saabumist S-Card'i klienditeenindusse.

 

Kui kliendi andmetes on vigu, võib klient S-Card'i klienditeenindusele saata vea parandamise taotluse.

 

Keelamisõigus

Kliendil on õigus keelata registripidajal kliendi andmete kasutamist otsereklaami, kaugmüügi ja muu otseturustuse  vajadusteks. Klient võib registripidajat oma keelusoovist teavitada kirjalikult S-Card'i teenusele aadressil S-Card Asiakaspalvelu, PL 67, 00088 S-RYHMÄ või helistada numbril 010 768 2777