Menu

Registri kirjeldus ettevõte reisija

Registri kirjeldus ettevõte reisija

 Rekisteriseloste

S-rühma hotellide ärikliendiregister

REGISTRI SELETUSKIRI
Isikuandmete seaduse (523/1999) §-le 10 vastav registri seletuskiri.

Uuendatud: 1.3.2013

 

1. Registripidaja

Nimi: SOK ja Sokos Hotelsi ning Suomen Radisson Blu kettidesse kuuluvad hotellid

 

Kontaktandmed: SOK Liiketoiminta, PL 1, 00088 S-RYHMÄ

Telefon 010 76 8011 (SOK-i keskjaam)

 

2. Kontaktisik

Saara Jokiniemi

Kontaktandmed: SOK Liiketoiminta, PL 1, 00088 S-RYHMÄ

Telefon 010 76 8011 (SOK-i keskjaam)

E-post: voittocrm@sok.fi

 

3. Registri nimi
S-rühma hotellide ärikliendiregister

 

4. Isikuandmete käsitlemise eesmärk

(registri kasutusotstarve)

Registri seletuskiri kirjeldab selliste füüsiliste isikute isikuandmete käsitlemist, kes kasutavad registripidaja majutus- ja toitlustamisteenuseid seoses oma tööülesannetega või sooritavad ettevõtte majutus-, toitlustus- ja koosolekuteenustega seotud broneerimistoiminguid ja muid toiminguid (edaspidi nimetatakse "klientideks").

 

Registripidaja käsitleb klientide isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: kliendisuhete säilitamine ja arendamine, registripidaja kaupade ja teenuste reklaamimine ning registripidaja äritegevuse arendamine ja sellega seotud klienditeeninduse parandamine.

 

5. Registris sisalduvad andmed

Kliendi kohta kogutakse ja salvestatakse järgmised andmed: kliendi nimi ja kontaktandmed, tööandja-ettevõtte nimi, ettevõtte registreerimisnumber, kontaktandmed ja taustandmed, info kliendi ja registripidaja vahel tehtud pakkumiste ja sõlmitud lepingute ning muude võimalike meetmete kohta, teave klientettevõtte registripidaja teenuste kasutamise kohta, kliendi rolli kohta ettevõttes, tema huvide kohta objektide suhtes ja andmed klientide tagasiside kohta.

 

6. Eeskirjadele vastavad infoallikad

Kliendi poolt esitatud andmed (isikuandmete seaduse § 8 lõigu 1 punkt 1) ja kliendi soovitud teenuste broneerimise ja ostmistega seotud sündmused (isikuandmete 8 § 8 lõigu 1 punktid 2 ja 5).

 

Isikuandmeid võib koguda, salvestada ja uuendada ka väliseid aadressi- ja uuendamisteenuseid ning muid vastavaid teenuseid pakkuva registripidaja registritest.

 

7. Andmete eeskirjadele vastavad esitamised

Klientide isikuandmed esitatakse regulaarselt SOK-i ja Sokos Hotelsi või Radisson Blu Hotelsi kettidesse kuuluvate hotellide ettevõtteklientide kliendi- ja turustusregistritesse.

 

Kliendi isikuandmeid esitatakse ja kantakse üle väljapoole Euroopa majanduspiirkonda sel juhul, kui kliendi palutud majutusteenuse või mõne muu teenuse osutamine seda eeldab. 

8. Registri kaitsmine
A. Manuaalne ainestik

Manuaalses olekus ainestikku säilitatakse SOK-i lukustatud ja valvega kontoriruumides.

B. Elektrooniliselt salvestatud andmed

Registri kasutamise õigus on ainult nendel S-rühma hotellikettide  S-Card'i teenuste osutamisega seotud isikutel, kes vajavad neid andmeid oma töös. Nende töötajate käsutuses on kasutajatunnused ja paroolid.

Andmed püsivad S-rühma suletud võrgus, mis on tehniliselt kaitstud tulemüüriga.

 

ISIKUANDTETE SEADUSE §-LE 24 VASTAV INFO KLIENTIDELE

 

Kontrollimise õigus
S-rühma hotellide ettevõtteklientide registrit käsitlevat registri seletuskirja saab vaadata  SOK-i kontoriruumides aadressil PL 1, 00088 S-RYHMÄ (külastusaadress: Fleminginkatu 34, 00510 HELSINKI).
 

Vastavalt isikuandmete seaduse §-le 26 on registreeritutel õigus kontrollida, milliseid andmeid on nende kohta isikuandmete registrisse salvestatud. Kontrollimise taotlus tuleb kirjalikult ja allkirjastatuna saata aadressil: Saara Jokiniemi, SOK Liiketoiminta, PL 1, 00088 S-RYHMÄ.
 

Registripidaja korrigeerib ja täiendab registrit ja vajadusel kõrvaldab registrist kas omaalgatuslikult või registreeritud isiku põhjendatud nõudmisel registris oleva vale, puuduliku või vananenud teabe.
 

Keelamisõigus

Kliendil on õigus keelata registripidajal kliendi andmete kasutamist otseturustuse vajadusteks. Klient võib registripidajat oma keelusoovist teavitada kirjalikult või telefoni teel.

 

Sokos Hotelsi ja Radisson Blu hotellikettidesse kuuluvad hotellid

Infot Sokos Hotelsi ja Radisson Blu Hotelsi kettidesse kuuluvate hotellide kohta saab telefonil 020 1234 600 (Sokos Hotels) või 020 1234 700 (Radisson Blu Hotels) ning Sokos Hotelsi keti veebilehelt www.sokoshotels.fi ja Radisson Blu Hotelsi keti veebilehelt www.radissonblu.fi.