Menu

Hommikusöök

Rei­bast hom­mi­kut!

Hõr­gu­tav hom­mi­ku­söök annab ener­giat kogu päe­vaks! Kas soo­vite alus­tada päeva ter­vis­li­kult või vajate hom­mi­kuti veidi hõr­gu­tisi? Meie hom­mi­ku­söö­gi­laualt leiate roh­kesti toitu mõlema variandi jaoks. Värs­ken­da­vad puu­vil­ja­jo­gur­ti­se­gud või värs­ked aed­vil­jad ja puu­vil­ja­l­õi­gud juha­ta­vad teid ker­gesse hom­mi­kusse. Hom­mi­ku­söö­gi­laualt leiate koha­li­kud eht­sad käsitsi val­mis­ta­tud kar­jala piru­kad, mis too­vad pal­ju­dele meelde mäles­tusi ja on suu­re­pä­rane toode võõ­ras­tele meie toi­du­kul­tuuri tut­vus­ta­miseks.

Alus­tage hom­mi­kut kii­rus­ta­mata, nau­ti­des hom­mi­ku­söö­gi­laua rik­ka­likku ja mit­me­külg­set vali­kut. Hom­mi­ku­söök ser­vee­ri­takse E-R kell 7.00 –10.00, L-P ja rahvuspühad kell 7.30-11.00 res­to­rani Kannonnokka saa­lis. 

Hom­mi­ku­söö­gile on tere­tul­nud klien­did ka väl­jast­poolt hotelli; küsige hinda hotelli vas­tu­võ­tust.

puhelin
Helistage +358 20 1234 664 hinnad Kõnealustustasu 0,0835 € + 0,1669 €/min
location
Kolintie 94 B 83960, Koli
location
Kolintie 94 B
83960, Koli
directions
parking

Lahtiolekuajad

E 7:00 - 10:00
T 7:00 - 10:00
K 7:00 - 10:00
N 7:00 - 10:00
R 7:00 - 10:00
L 7:30 - 11:00
P 7:30 - 11:00