Juurdepääsetavus

Hotellis on 3 tuba liikumispuuetega inimestele

Hotellis on külalistele kokku 3 tuba, mis on ette valmistatud liikumispuuetega inimeste jaoks. Need toad on moodsad ja ruumikad ühe- või kaheinimese-standardtoad. Nende tubade suurus ja varustus sobib liikumispuuetega inimestele ja toad on varustatud hea andmesideühendusega.