Teejuhised: sadamasse

Sadamasse 0,5 km.

Sadamast on hotellini 250 meetrit. Sadamast minge paremale Veikonkatu tänavale, kust 300 meetri pärast pöörake vasakule Riistakatu tänavale ja minge edasi, kuni jõuate turuplatsile. Jalgsi saab minna poolviltu üle turuplatsi paremale Louhenkatu tänavale, kus hotellil on samuti sissepääs. Autoga tuleks kohe pärast turgu pöörata paremale Kauppakatule ja seejärel vasakule Louhenkatule, kus on ka sissepääs hotelli parklasse.