Teejuhised: bussijaama

Bussijaama  0,2 km.

Bussijaamast (Kauppakatu 18) pöörake vasakule Louhenkatule. Louhenkatu pöörab R-kioski juures paremale ja mäest üles. Järgmisel ristmikul pöörake paremale Savonkatule, kus paremat kätt asubki meie hotell. Bussijaamast tulles võite keerata ka paremale Pohjolankatu tänavale. Pohjolankatu pöörab vasakule ja ülesmäge. Järgmisel tänavanurgal pöörake vasakule Savonkatule ja meie hotell asub seal vasakut kätt.