Muud teenused

Hiline hotellist väljaregistreerimine:
Kui broneerimisolukord võimaldab, saab hotellitoa lisatasu 10 € / h eest loovutada pärast kella 12. Küsige selle võimaluse kohta hotelli vastuvõtust.

Pesuteenus:

Jätke pesukott vastuvõttu enne kella 9:00 ja te saate puhtad riided kätte veel samal õhtul. Pesuteenus töötab esmaspäevast laupäevani. Pesuteenuse hinnakirja leiate hotellitoast.

 

puhelin
Helistage +358201234600 hinnad Kõnealustustasu 0,0835 € + 0,1669 €/min
location
Maistraatinportti 3 00240, Helsinki
location
Maistraatinportti 3
00240, Helsinki
directions
parking