Menu

Aktuaalset

Aktuaalset

Täitunud on aasta Sokose hotellides majutumise süsinikdioksiidi heitkoguste kompenseerimist

Uudiskiri 22.11.2022

Sokos Hotels oli esimese hotellikett Soomes, kes liitus eraklientidele pakutava võimalusega heitkoguseid kompenseerida. Esimese aasta jooksul kogunenud rahaga on kaitstud ja istutatud metsi, loodud uusi süsinikdioksiidi sidujaid ning töötatud välja uuendusi süsinikdioksiidi sidumiseks.

 

Aasta tagasi novembris jõustus Soome raha kogumise seaduse (Rahankeräyslaki) muudatus, mis annab tarbijale võimaluse enda tekitatud kliimat mõjutavaid heiteid kompenseerida. Sokos Hotelsi hotellikett andis selle kompenseerimisvõimaluse oma klientidele kohe seadusemuudatuse jõustumisel.

 

- „Meie kliendid soovisid vabatahtlikku kompenseerimisvõimalust ja on selle ilmse rõõmuga vastu võtnud. Esimese aasta jooksul on kompenseeritud juba tuhandeid hotelliöid ja -hommikusööke. Kompensatsiooni pakkumine on loomulik jätk meie muljetavaldavale ja pikaajalisele vastutustundlikkusalasele tööle," ütleb arendusjuht Jukka Kaartinen SOK-i turismi- ja toitlustusvalkonna juhtkonnast.

 

Aasta jooksul hotellikülastajate tasutud kompensatsioonide abil seotud süsinikdioksiidi hulk vastab heitkogusele, mis tekib autoga üle miljoni kilomeetri läbimisel.

 

Sokos Hotelsis on kompensatsiooni maksumus praegu Soomes vaid 0,47 eurot öö ja Tallinnas 1,22 eurot. Hinnad põhinevad ühe hotellitoa keskmisel heitkogusel. Hinnad jäävad madalaks, sest kõikide Sokose hotellide kasutatav elekter pärineb taastuvatest allikatest ning hotellide energiatõhusust on aastaid parandatud. See tähendab, et kompenseerimiseks jäävad vaid kinnistu kütmisest ja hommikusöögist tulenevad heitkogused.

 

Kompensatsioon konkretiseerib kliendi jaoks tema enda süsiniku jalajälje vähendamist

Klientide makstav kompensatsioon tarbimise eest ei mõjuta S-grupi enda tehtavat kliimaalast tööd.

 

– „Kompenseerimine on hotelliklientidele pakutav lisateenus, millega kliendid saavad ise oma igapäevast süsinikujälge vähendada. Klientide makstav kompensatsioon ei kuulu S-grupi enda kliimaalaste eesmärkide hulka," rõhutab Kaartinen.  

 

S-grupi enda tegevusele seatud kliimaeesmärgid on ambitsioonikad. Aastatel 2015–2020 vähendas kaubanduskett oma tegevuse süsinikdioksiidi heitkoguseid juba 70 protsenti. Lisaks enda kliimaalastele tegevustele on S-grupp esitanud oma tarnijatele väljakutse vähendada nende süsinikdioksiidi heitkoguseid kokku miljoni tonni võrra. Üle saja ettevõtte on juba selle olulise väljakutse vastu võtnud.

 

Kliimaprojektide toetamine

Kompensatsiooniga kogutud vahenditest rahastatakse kliimaprojekte, mille käigus juba atmosfääri paisatud süsinikku seotakse näiteks metsadesse või pinnasesse. Sokos Hotelsi klientide kompensatsioonid on jagatud projektidele Euroopas, Aasias, Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas.

 

- „Heiteid on muuhulgas kompenseeritud luues uut tüüpi süsinikdioksiidi sidumise merevetikate abil, metsastades alasid Keenias ja kaitstes suure sooala Indoneesias Borneo lõunarannikul," ütleb Kaartinen.

 

Sidumise tõhusus on teaduslikult kontrollitud ja sertifitseeritud. Sokose hotellide kompensatsioonipartner on Soome sihtasutus Compensate. Compensate on Soome sihtasutus, kelle kompensatsioonimudeli keskmes on märkimisväärne ülekompenseerimine, st süsinikdioksiidi seotakse atmosfäärist alati vähemalt sama palju, kui seda on tekitatud. Kõik projektid loovad alati lisaväärtust, st kompensatsioonitegevused peavad tõendatavalt suurendama süsinikdioksiidi sidumist.

 

Sokos Hotelsi abil teostatud kompensatsiooniprojektide ja tulemustega saate lähemalt tutvuda regulaarselt uuendatavast aruandest.

 

Lisainfo meediale:

SOK-i turismi- ja toitlustusvaldkonna arendusjuht Jukka Kaartinen, tel +358 010 76 82764

Lisateave projektide kohta, mida Sokos Hotelsi kliendid on toetanud hotellis viibimise kompenseerimisega:

Running Tide

Projekti Running Tide raames kasvatatakse Islandil merevetikaid miljonites puiduhakkest valmistatud poides. Vetikad seovad pinnavette jõudnud süsinikdioksiidi ja kui poi muutub piisavalt raskeks, vajub see merepõhja. Vetikaisse seotud süsinikdioksiid püsib merepõhjas sadu aastaid.

 

Lisaks kliimaga seotud kasule aitab projekt peatada ka merede soojenemist ja hapestumist, mis mõjutavad negatiivselt mere ökosüsteeme, näiteks mereloomi. Merede soojenemisest tingitud negatiivsed mõjud laienevad ka erinevatele kogukondadele ja inimestele, kelle elatusvahendiks on kalapüük. Projekt Running Tide toob seega palju kasu kliimale, mere ökosüsteemidele ja kaluritele. Projekti võib nimetada uuenduslikuks süsinikdioksiidi sidumise projektiks, mis on uutmoodi alternatiiv tavapärastele metsastamis- ja metsakaitseprojektidele.

 

TIST Keenia

TIST (The International Small Group and Tree Planting Program) on auhinnatud metsastusprojekt, mis toetab ka kestlikku arengut. Projekt toimib Keenias, Ugandas, Tansaanias ja Indias ning Keenias osaleb selles praegu üle 76 000 põllumajandustootja. Kõigist projektis TIST osalejatest on 35 000 naised. Projektis osalejad on seni istutanud üle 10,5 miljoni puu ja 4,5 miljoni puuistiku.

 

TIST toetab kõiki ÜRO säästva arengu eesmärke. Projektis osalevad põllumajandustootjad on maa ja istutatud puude omanikud ning võivad vabalt valida, milliseid puuliike istutada. Osalejatele makstakse iga istutatud puu eest kaheksa dollarit ning nad saavad ka projekti raames müüdud süsinikdioksiidi krediidi tulust 70 protsenti.

 

Rimba Raya

Rimba Raya projekti raames kaitstakse 47 237 hektarit asustamata märgalasid Borneo lõunarannikul Indoneesias. Kuigi märgalad katavad vaid umbes kolm protsenti Maa pinnast, seovad need kaks korda rohkem süsinikdioksiidi kui kõik maailma metsad kokku.

 

Ilma selle kaitseprojektita oleks märgala kasutatud palmiõliistandusena, sel juhul oleks ala lagedaks raiutud, kuivendatud ja põletatud. Piirkond pole mitte ainult suur süsinikdioksiidi siduja, vaid seal toimib ka orangutanide kaitseprojekt ja seal elab veel 50 ohustatud liiki. Tõenäoliselt poleks need liigid selles piirkonnas säilinud, kui märgala oleks muudetud palmiõliistandusteks.

Lisateave

Sokos Hotels jätkab Soome hinnatuima hotellibrändina

30.8.2022
 
The Finns once again rated the Sokos Hotels chain as the best hotel brand in Finland in the Kauppalehti magazine and market research company Taloustutkimus' Brand Valuation 2022 survey.

Sokos Hotels took a clear lead among the hotel brands. The study comprised 585 brands. A total of approximately 6,000 respondents participated in the online survey conducted by Taloustutkimus Oy during May–June.

"Being recognized as Finland's most respected hotel brand feels exceptionally well deserved and valuable this year. We have, after all, a couple of really special and challenging years behind us," says Marketing Manager Outi Vitie.

In such exceptional times, keeping customer promises and providing good service are highly valued. Finns have been vacationing and getting to know their home country on a completely different scale than before. Sokos Hotels has also welcomed new customers, who may not have been familiar with the chain before. Regardless of the situation, loyal customers have continued their customer relationship, despite a decline in business travel.

"Both customer types being represented in the survey indicates that our brand's service and quality level has met the wishes and requirements of different customers and customer age groups. Based on our customers' experience, we have maintained our position as the most respected, reliable and responsible operator in Finland. Our professional, caring and committed staff carry out the Sokos Hotels mission of Happiness every day. We are here for our guests and recognition like this bring us a lot of joy and encourages us to continue our good work in order to maintain our rating", Outi Vitie emphasises.

We wish to thank our customers for their recognition.
It brings us Happiness.

Lisateave

Sokos Hotels valiti taas Soome kõige vastutustundlikumaks hotelliketiks

25.3.2022

Juba kümnendat korda järjest valiti Sokos Hotelsi kett iga-aastases Sustainable Brand Indexi uuringus Soome kõige vastutustundlikumaks hotelliketiks. See on Euroopa suurim tootemargiuuring, kus tarbijad hindavad eri tegevusvaldkonna ettevõtete vastutustundlikkust.

„Soome tarbijate tunnustus teeb alati rõõmu, kuid eriti just praegusel keerulisel ajal, mille keskel ikka veel elame. Pandeemia aeg on toonud vastutustundlikkusalastesse tegevustesse uusi varjundeid, näiteks klientide terviseohutuse eest hoolitsemise. Oleme sellega hästi hakkama saanud. S-grupi ja selle kettide oskust tulla toime ka erandolukordadega usaldatakse," ütleb SOK turismi- ja toitlustusettevõtte juht Jaana Matikainen

Vastutustundlikkusalane töö on Sokos Hotelsis mitmetahuline ja sellega tuleb tegeleda kogu aeg. Kõik Sokos Hotelsi Soome hotellid kuuluvad Green Key keskkonnaprogrammi, mis kannustab vastutustundlikkusalaseid tegevusi iga päev arendama. Üks hiljutisim neist tegevustest on süsinikujalajälje kompenseerimine. Sokos Hotels pakub hotelliklientidele võimalust hüvitada oma ööbimiste ja hommikusöökide süsinikujalajälge alates 2021. aasta lõpust – esimese hotelliketina Soomes. Tuhanded kliendid on seda võimalust juba kasutanud. 

Aastaid oleme tegutsenud toidu raiskamise vähendamise nimel, oleme oluliselt vähendanud ühekorraplasti kogust ja parandanud energiatõhusust. Restoranides kasutame kogu aeg rohkem kodumaist toitu ning hangete korraldamisel järgime S-grupi vastutuspõhimõtteid. Sokos Hotels teeb kohalike ettevõtetega koostööd nii ehituse, materjalide, toidu kui ka turistidele mõeldud programmide osas.

„Vastutustundlike tegude abil viime ellu S-grupi missiooni – parem koht elamiseks. Meie kõige olulisem eesmärk on saavutada süsinikunegatiivsus 2025. aasta jooksul," ütleb Matikainen.

Kõigil Sokos Hotelsi hotellidel on Green Key-keskkonnamärgis.

Rootsi agentuuri SB Insight korraldatav Sustainable Brand Index on suurim jätkusuutlikkuse uuring Euroopas. 2021. aastal küsitleti Põhjamaades, Hollandis ja Balti riikides üle 60 000 vastaja vanuses 16–75 aastat. Soomes oli vastajaid 9900 ja hinnati 212 Soome kaubamärki.

Lisateave:
Jaana Matikainen, kontseptsioonide ja arendusjuht, jaana.matikainen@sok.fi
tel  +358 050 388 163


Sokos Hotels on Soome hotellikett, mis koosneb 45 hotellist. Keti neli hotellitüüpi pakuvad igaühele ainulaadset hotellikogemust. Sokos Hotels on valitud Soome vastutustundlikumaks, hinnatuimaks ja usaldusväärseimaks hotelliketiks juba mitmeid aastaid järjest. Kõigil Sokos Hotelsi hotellidel on Green Key-keskkonnamärgis.


Loe lisa: 
Sustainable Brand Index »   
Vastuullisuus Sokos Hotelleissa » 
Vastuullisuus S-ryhmässä »

Lisateave

Arhiiv

Toad ja inimesed


Kustuta Tuba

Tuba

Täisk.

Laps (3–15 a)

3–15-aastased lapsed magavad lisavoodis

Laps (0–2 a)


1
2
3
4
5
6
7
8
+ Lisa lapsi (0-2 a)

+ Lisa tuba
Logige sisse ja broneeri
Liikmetele soodustuste kasutamiseks logi meie kodulehele sisse S-kasutajakontosega.
Logga in
See võimaldab teil broneerida tube S-Cardi kliendina ning vaadata ja värskendada oma teavet.